test12

Študujte 100% niektorý z uznávaných programov MBA, BBA, DBA, LL.M., LL.B., LL.D., MSc. či MPA u prestížneho poskytovateľa vzdelania v Českej republike. Študujte na pražskom Ústave práva a právní vědy. Študovať môžete na diaľku, z pohodlia domova alebo kancelárie.

Ústav práva a právní vědy

 • rešpektovaná profesijná škola, prvá svojho druhu v ČR
 • 15 rokov úspešnej existencie, viac než 1500 absolventov
 • poskytuje širokú ponuku profesijných programov a špecializácií
 • všetky programy a špecializácie sa dajú študovať 100% online

 

 

Čo štúdiom získate

 • prestížny a uznávaný profesijný titul
 • diplom od uznávaného poskytovateľa vzdelania
 • medzinárodne uznávaný certifikát IES
 • šancu na výrazný kariérny postup
 • nové poznatky a najaktuálnejšie know-how
 • cenné kontakty pre ďalší profesijný rozvoj

 

Ako prebieha online štúdium

 • štúdium prebieha osvedčenou metódou „by publication“
 • v priebehu štúdia vypracováva študent seminárne práce
 • témy prác si študent volí podľa svojho profesijného záujmu
 • v rámci online programu neprebieha osobná účasť na výuke ani e-learningové testy

 

 

Základné informácie o online štúdiu

 • forma: 100% online
 • dĺžka: 1 rok
 • jazyk výuky: čeština alebo slovenčina (seminárne práce v slovenčine)
 • lokalita štúdia: odkiaľkoľvek
 • zakončenie štúdia: obhajoba záverečnej práce a skúška
 • podmienky prijatia: VŠ alebo prax
 • zahájenie štúdia: kedykoľvek

 

Aká je cena štúdia - nájdete tu

 • Kompletný cenník v eurách, všetky poplatky za štúdium - nájdete TU

 

Časté dotazy týkající se průběhu studia

1

Kde a kdy se konají tematická setkání?

Tematická setkání, dále jen TS, se konají přímo v protorách Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Výuka probíhá o sobotách a nedělích, výjimečně pak v pátek.

2

Kde jsou k dispozici materiály ke studiu?

Materiály ke studiu mají studenti k dispozici ve studentsKé sekci. Ke každému předmětu je zde tzv. sylabus, ve kterém se student dozví, co je obsahem a cílem daného předmětu, je zde uvedena doporučená litratura a také návrhy témat seminárních prací. Dále je ke každému předmětu k dispozici prezentace, kterou lektor používá při výuce.

3

Jaká jsou kritéria pro seminární práce?

Rozsahy seminárních prací jsou dány dle zvoleného programu: BBA, LLB – 8 -12 normostran, MBA MSc., LLM., MPA – 10 – 16 normostran, DBA, LLD – 12 – 20 normostran. Každá seminární práce by měla mít část teoretickou, která by však měla být v minimálním rozsahu. Podstatnou část seminární práce pak tvoří část praktická. Každá seminární práce by měla mít svůj cíl a konkrétní vyústění.

4

V jakém jazyce probíhá studium?

Studium probíhá v českém jazyce. Seminární a disertační práce lze však psát i v jazyce slovenském. Vyjímkou jsou programy MBA Business Development a LLM International Commercial Law, které jsou vyučovány v jazyce anglickém. Seminární a disertační práce k uvedeným programům se též píší v anglickém jazyce.

5

Jak je to s literaturou ke studiu?

Ústav práva a právní vědy vydává skripta lektorů, kteří u nás vyučují. Máme tedy vlastní zdroje literatury, ze kterých lze čerpat. Dle zvoleného programu dostane student skripta vázající se k tomu, co je náplní jeho programu a v případě, že bude mít zájem o skripta k předmětu, který není v jeho zvoleném programu, může je u nás zakoupit se slevou.

6

Mohu studovat, i když nemám vysokoškolské vzdělání?

Podmínkou k přijetí do nabízených programů, vyjma programů BBA a LLB, je ukončené vysokoškolské vzdělání (dostačující je ukončené bakalářské vzdělání). V případě, že zájemce o studium nemá vysokoškolské vzdělání, je potřeba doložit jeho praxi. Bude od něj tedy vyžádáno jeho profesní CV a potvrzení od stávajícího zaměstnavatele. Tyto dokumenty pak prochází schválením správní rady a ředitelem ÚPPV. V případě jejich kladného vyhodnocení je pak vystaveno Rozhodnutí o udělení výjimky ke studiu.

7

Jak probíhá závěrečná profesní zkouška?

Závěrečná zkouška trvá cca 1 - 1,5 hod. Student je zkoušen tří člennou komisí, a to ze tří okruhů. Z každého okruhu student odpoví na jednu otázku (otázky se nelosují, ale lektoři se na nich dohodnou před zahájením ZZK). Dále pak následuje obahjoba disertační práce.

8

Jaké jsou možnosti přerušení studia?

Studium by mělo trvat 12 - 14 měsíců, ale smlouva se standardně vyhotovuje na 2 roky. Student tedy může studium přerušit na 6 měsíců. Ze závažných důvodů lze ale studium přerušit až na 12 měsíců.

9

Jaké jsou možnosti přeřazení do jiného programu?

Pokud student během studia zjistí, že by mu více vyhovoval jakýkoli jiný program, který naše instutice nabízí, není žádný problém zažádat si o změnu programu, a to zcela bez poplatku. Pokud má student již vyhotovenou část seminárních prací, lze některé z nich uznat. V rámci povinně volitelných předmětů lze uznat cokoli. V rámci pevně daných předmětů záleží, zda se dané předměty shodují a záleží zde na individuální dohodě. 

 
 
 

Poznejte příběhy studentů, kteří zde studovali před vámi

 
MBA

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA

Pracuji na vysoké škole jako vysokoškolský pedagog, jsem vedoucím katedry atletiky na fakultě tělesné výchovy a sportu, a mimo jiné také ještě člen předsednictva akademického senátu této fakulty.
 
MBA

PhDr. Libor Fučík, MBA

Šestnáct let jsem pracoval u farmaceutických firem na různých pozicích, začal jsem jako farmaceutický zástupce a naposled jsem skončil jako ředitel společnosti.
 
MBA

Mgr. Marcela Hofnerová, MBA

Mám vystudovanou odbornou pedagogiku a historii a pracuji 20 let jako učitelka na střední škole.
 
LL.M.

PaeDr. Ing. Josef Veselý, Ph.D., MBA, LLM

Pocházím z podnikatelského prostředí a vykonávám profesi daňového poradce a dále jsem soudní znalec v oboru oceňování podniku.
 
MBA

Ing. Jiří Klička, MBA

Než jsem se rozhodl studovat na UPPV, tak jsem byl po vysoké škole. Vykonával jsem praxi v oblasti interního auditu, ale pořád jsem se chtěl nějakým způsobem dále rozvíjet a UPPV nabízel to co bych chtěl.
 
MBA

Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 
MBA

Ing. Karel Novotný, MBA

Jsem zaměstnaný v energetice u společnosti ČEPS Invest jako vedoucí projektant. Chtěl jsem se dozvědět více o obchodním právu, korporátním právu, o insolvencích, a z toho důvodu jsem se dal na studium MBA Obchodní právo.
 
 
 
 
 
  

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Naše studijní oddělení vám rádo zodpoví jakoukoliv otázku týkající se studia na Ústavu práva a právní vědy. Další informace se můžete dozvědět také v části Jak studium probíhá. Pokud jste ani tak nenalezli odpověď na svou otázku, vyplňte prosím formulář níže a vyčkejte na odpověď našeho studijního oddělení.

Potkejte se s námi ve středu 24. 7. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.