Blahopřejeme, získáváte voucher na studium

Voucher vydává Ústav práva a právní vědy ve spolupráci s European Business School. Voucher platí do 30.6.2019 a je přenosný na další osoby. Voucher na studium automaticky snižuje cenu studijního programu o 3 000 Kč, platí na programy MBA, LL.M., MPA, MSc., DBA, LL.D. a vzahuje se na všechny specializace.

 

 

Jak voucher uplatnit?

  • Stačí vložit kód: VOUCHER3000 do přihlášky, cena se Vám automaticky sníží o 3 000 Kč
  • Případně můžete kontaktovat naše studijní oddělení, kde předložíte kód Vašeho voucheru.

 

Co když to nestihnu?

    • Voucher je platný do 30.6.2019, avšak neznamená to, že musíte uhradit studium okamžitě.
    • U nás máte možnost zaplatit později, případně úhradu studia rozložit do několika splátek.
    • Se vším Vám poradí naše studijní oddělení: cps@ustavprava.cz

 

Co cena studia obsahuje?

1

Přístup do studentské sekce

Materiály ke studiu mají studenti k dispozici ve studentsKé sekci. Ke každému předmětu je zde tzv. sylabus, ve kterém se student dozví, co je obsahem a cílem daného předmětu, je zde uvedena doporučená litratura a také návrhy témat seminárních prací. Dále je ke každému předmětu k dispozici prezentace, kterou lektor používá při výuce.

2

Tematická setkání

Možnost navštěvovat tematická setkání, semináře a přednášky i z jiných programů, než který studujete (včetně poskytnutí studijních materiálů)

3

Možnost navštěvovat zdarma zajímavé semináře

a to z oblasti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, a dalších právních disciplín

4

Občerstvení na tematických setkáních

Občerstvení na tematických setkáních s lektory a vedením školy

5

Slavnostní promoci

Slavnostní promoci v historické budově pražského Rudolfina pro absolventy a jejich rodinné příslušníky

6

Služby naší knihovny

Služby naší knihovny, která obsahuje více než 800 knižních titulů z odborné literatury

7

Možnost zdarma absolvovat speciální moduly

Možnost zdarma absolvovat speciální moduly „Jak psát seminární práce“ a „Metodologie závěrečné práce“

8

Odborné publikace, knihy vydávané Ústavem práva a právní vědy

Obdržení vybraných odborných titulů vydávaných Ústavem práva a právní vědy, o.p.s. (v případě, že daná skripta souvisí s programem, který si student zvolil, jsou tato skripta pro studenty zdarma, v ostatních případech mají studenti na tato skripta 20% slevu

9

Mezinárodní diplom IES

Kromě oficiálního diplomu, který vydádáme v českém i anglickém jazyce, obdrží každý absolvent studia mezinárodní diplom IES

Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte často kladené otázky

Potkejte se s námi ve středu 24. 7. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.