Ing. Mgr. Bc. Josef Boček, MBA, LL.M., MSc, MPA, LL.A.

Podnikám již od roku 1989 a stále jsem se vzdělával pouze v jednotlivých kurzech podle aktuální potřeby.

Vzdělávání Ad hoc je drahé a neefektivní, proto jsem se rozhodl pro systémové vzdělávání. Jako první vzdělávací instituci jsem si vybral právě tento ústav.

Poté jsem studoval programy i na jiných školách. Po získaných zkušenostech z jiných škol jsem se opět vrátil do Ústavu práva a právní vědy, kde jsem blok svých studií završil. Ústav práva a právní vědy vyhovuje mému systému studia nejlépe. Jsou zde špičkoví lektoři a odborníci z praxe.

Studijní program si mohu pomocí volitelných předmětů modifikovat podle své potřeby a specializace.

Rozvrh studia si prakticky určuji sám podle svých časových možností. Je zde volný přístup na semináře, které nejsou v mém studijním plánu, ale zajímají mě.

Studijní oddělení je velice přívětivé. Systémové vzdělávání je dobrou investicí bez ohledu na věk a ušetří spoustu času věnovanému samostudiu vynucenému samotnou praxí, kdy se jen hasí problémy.

Systémovým vzděláváním nyní problémům předcházím a tím šetřím čas i peníze. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. doporučuji, jako špičkovou vzdělávací instituci v ČR.

Zobrazit všechny reference
LL.M.

LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

LL.M.

Ing. Josef Kozler, MBA, LL.M.

Director Centre of Excellence Plzeň, ADP Employer Services Česká Republika, a.s.
LL.M.

Mgr. Ing. Ivo Bednář, LL.M.

Pracuji jako právník pro klienty, kteří se věnují mezinárodní přepravě zboží, dovozu kosmetických výrobků z celého světa a pronájmu zakoupených nemovitostí, a řeším tedy právní problematiku v několika oborech práva.
LL.M.

JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.

Uroderma s.r.o. - právník / ředitel
LL.M.

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
LL.M.

Ing. Marta Prachařová, LL.M.

Daňová poradkyně ve společnosti Auditor spol. s.r.o. - Členka Komory daňových poradců České republiky od roku 1999, daňová poradkyně e. č. 3278,
LL.M.

Ing. et Ing. Vojtěch Sadil, LL.M.

LL.M.

Mgr. Klára Šperlingová, LL.M.

Krajský úřad Pardubického kraje - právník odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.