Prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD., MBA

Když jsem končil své 8-leté působení ve funkci děkana Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického, zvažoval jsem, kam se profesně posunout dál. Hledal jsem takové vzdělávací programy, které by mě v odborné rovině umožnily získat nové znalosti zejména v oblastech strategických rozhodnutí, mechanizmů řízení, manažerských dovedností, základů práva apod. Jako lékař jsem chtěl, abych mohl aplikovat získané znalosti do oblasti zdravotnictví.

Při hledání vhodného vzdělávacího zařízení jsem brzy našel (mimochodem velice zdařilé a uživatelsky velice příjemné, o tom jsem se přesvědčil i jako student) webové stránky Ústavu práva a právní vědy. V široké nabídce vzdělávacích projektů jsem našel program Management ve zdravotnictví, který složením svých témat odpovídal mým představám. Teď, po ukončení tohoto programu mohu napsat, že jsem si pro studium vybral správnou instituci a správný program.

Od prvního kontaktu s lektory bylo zřejmé, že jsou to nejenom špičkoví odborníci ve svých oborech, ale také lidé, kteří dokáží vhodně provázat teorii s praxí, jsou ochotni naslouchat, diskutovat, vysvětlovat. Nemohu také zapomenout vyzvednout práci studijního oddělení a také ochotu, profesionalitu a přístup výkonné ředitelky. Zvládla vyřešit všechny mé požadavky okamžitě, lidsky a profesionálně. Práce celého kolektivu Ústavu práva a právní vědy je ukázkou, jak má vypadat výborně fungující vzdělávací instituce. Proto mohu všem zájemcům o studium manažerského profesního vzdělávání Ústav práva a právní vědy vřele doporučit.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Management ve zdravotnictví

Program je určen pro

členy TOP a středního managementu zdravotnických a sociálních zařízení

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Mgr. Petra Vlčková, MBA

Svojí motivaci dál se vzdělávat shrnu pod citát Henryho Forda: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“
MBA

MUDr. Zuzana Michnová, Ph.D., MBA

Lékařka Univerzitní nemocnice v Martině (SR)
MBA

PaedDr. Milena Mezlíková, MBA

RS Manager Corporation s.r.o., jednatelka společnosti
MBA

MUDr. Emil Charvát, MBA

Lékař a jednatel zdravotnického zařízení Rehabilitace Broumovská

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.