Imatrikulace studentů MBA - 27.9.2012

Blahopřejeme novým studentům k zahájení studia MBA. Zde je k náhlednutí fotoreport z oficiální imatrikulace, konané 27.9. 2012 v pražském Paláci Konvikt.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.