Seminář „Vlastnictví bytů, bytové spoluvlastnictví a SVJ - aktuální výkladové problémy“ – 16. 3. 2016

Dne 16. 3. 2016 se v prostorách Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. konal seminář pro veřejnost s lektorem JUDr. Adamem Zítkem, Ph. D. na téma „Vlastnictví bytů, bytové spoluvlastnictví a SVJ - aktuální výkladové problémy“, který zaznamenal velký úspěch.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.