doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.

Lektor

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, kde také absolvoval doktorské studium v oboru Kinantropologie. Od roku 2006 přednáší ekonomicky a manažersky orientované předměty v obecné i do sportu aplikované podobě. Od roku 2017 je vedoucím Katedry managementu. Je místopředsedou České asociace sportovních ekonomů a manažerů. Od roku 2022 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v programu MBA Sportovní managment a právo

 

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, kde také absolvoval doktorské studium v oboru Kinantropologie. Od roku 2006 přednáší ekonomicky a manažersky orientované předměty v obecné i do sportu aplikované podobě. Od roku 2017 je vedoucím Katedry managementu.

V roce 2009 uspěl na mezinárodním semináři Innovative Sportmanagement (ESSISA) v Amsterdamu, kde získal první místo s projektem The Ecotricity Green Health Club. V roce 2012 absolvoval dlouhodobou stáž na George Mason University ve státě Virginia, USA. Ve stejném roce získal jako hlavní řešitel grant Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 267811 na téma Měření kvality sportovních služeb v oblasti fitness.

Je autorem několika monografií zaměřených na ekonomii a management sportu. Vedl či oponoval více než 300 závěrečných prací orientovaných na ekonomii, management a marketing sportu.

Byl členem organizačního výboru několika mezinárodních vědeckých konferencí. Jako šéf organizačního výboru byl u přípravy mezinárodní vědecké konference EASM – European Association for Sport Management v Praze 2010. Je členem také několika profesních sdružení. V roce 2019 byl zvolen místopředsedou České asociace sportovních ekonomů a manažerů.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.