JUDr. Michal Sýkora

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Vystudoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě ZČU v Plzni. Působil řadu let jako advokát, rozhodce a člen České advokátní komory. Je uznávaným odborníkem v oblasti trestního práva. Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje předmět Trestní odpovědnost manažerů a korporací (firem, obcí a krajů). V roce 2019 byl prezidentem republiky jmenován soudcem.

Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty se zaměřením na trestní právo. Vystudoval s vyznamenáním Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni, v říjnu 2008 obhájil rigorózní práci a složil státní rigorózní zkoušku a byl mu udělen titul doktor práv.

Poté pracoval jako advokátní koncipient a rovněž působil na státním zastupitelství.

Po složení advokátních zkoušek s výtečným prospěchem byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory a věnuje se advokacii jako samostatný advokát.

Zaměřuje se především na trestní právo, obhajobu obviněných a zastupování poškozených v trestním řízení a na zdravotnické právo.

Legislativně se podílel na novele zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Publikuje články týkající se zdravotnického práva, zejména se zaměřením na práva a povinnosti pacientů.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.