Povinně volitelné předměty

Během studia pořádáme každý víkend tematická setkání s lektory, dále jen (TS), a to ze všech předmětů, je-li na TS přihlášen alespoň jeden student. Díky tomu máte možnost během studia u nás navštívit libovolné množství TS. Účast na jakémkoliv TS je pro studenty samozřejmě bezplatná a je v rámci studia zdarma. Termíny všech TS jsou Vám zasílány dopředu e-mailem. Pokud si tedy chcete ze studia odnést opravdu maximum, můžete využít možnosti navštěvovat libovolný počet tematických setkání. Tento benefit je ideálním důvodem, proč začít studovat právě u nás.

*Studenti si mohou z nabízených povinně volitelných předmětů vybrat jakýkoli předmět, který není součástí hlavní nabídky ke zvolenému programu.

Až 45 předmětů
Navštívit můžete všechny
Součástí studia

Management/softskills předměty

Název předmětu
Firemní leadership
Business Development (v angličtině)
Komunikační dovednosti manažera
Management lidských zdrojů
Strategické řešení konfliktních situací
Koučink pro manažery
Firemní kultura a identita
Finanční řízení podniku I
Manažerské finance
Strategický management
Management změn
Strategie výběru nových spolupracovníků
Společné atributy výkonných obchodníků
Finanční analýza
Projektový Management
Tvorba podnikové vize
Strategické techniky a analýzy (SWOT, PEST)
Péče o zákazníka a práce s referencemi
Argumentace navrženého řešení zákazníkovi (sales activity)
Management obchodní schůzky
Řízení personálních nákladů a personální controlling
Personální strategie a organizace
Risk management finančních a pojišťovacích produktů
Osobní prezentace (Self branding)
Psychologie vedení a řízení lidí
Time management
Managerial Accounting
Project management
Case Studies in Business Development
Strategic Management
Social and Communication Skills for Managers
Human Resources Management
Innovation
Neverbální komunikace
Prezentační dovednosti manažera (gestika, mimika, proxemika a posturologie)
Praktická dílna I: Nácvik správného manažerského projevu před zaměstnanci/podřízenými
Strategie businessu
Řízení obchodního týmu a vztahů se zákazníky
Obchodní vyjednávání, metody a techniky
Commercial Leadership
Management sportovních zařízení a akcí
Management a ekonomika sportu
Finanční řízení podniku II
New trends/Industry 4.0/ Digitalization/AI
Management lidských zdrojů
Strategický Management
Finanční řízení podniku
test 1
Marketing Management
Commercial Leadership (EN)
International Business and Finance
Business Strategy
Financial Reporting
Financial Reporting
Commercial Leadership (ENG)
International Business and Finance
Innovations
Business Strategy

Ostatní/předměty se specializací

Název předmětu
Metodologie závěrečné práce
Ekonomické teorie
Správa nemovitostí
Trestní odpovědnost obchodních korporací, obcí a krajů a jejich členů
Realitní trh a obchodování s nemovitostmi
Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů
Právní vztahy k nemovitostem
Motivace a odměňování ve finančním poradenství a v pojišťovnictví
Jak úspěšně vést lékařskou ordinaci nebo nemocnici
Kvalita péče ve zdravotnictví
Farmaceutické právo
Trestní odpovědnost lékaře a správní trestání na úseku zdravotnictví
Medicínské právo
Mezinárodní obchod
Současné problémy světové ekonomiky
Mezinárodní vztahy
Lidská práva a svobody v EU
Péče o dokumenty, archivní a spisová služba
Evropská veřejná správa
Dějiny a současnost diplomacie
E-Government
Organizace veřejné správy
Ústavní pořádek ČR
Manažerské účetnictví
Úvod do účetnictví
Daňová optimalizace
Podnikání v pojišťovnictví
Vybrané otázky z veřejné diplomacie
Současné problémy eurozóny
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
Financování školy
Dějiny a současnost diplomacie
Správní řízení v praxi ředitele
Společné vzdělávání
Organizace školy a pedagogického procesu
Odborná stáž
Závěrečný seminář
GDPR a postavení, práva a povinnosti DPO
GDPR ve vztahu zaměstnavatel/zaměstnanec
Povinnosti správců a zpracovatelů dle GDPR
Kultura mluveného projevu
Praktická dílna II: Práce ve studiu, trénink a nácvik manažerského vystupování na mikrofon a před kamerou
Správa dokumentů (Document Management Systém)
Řízení dokumentace a auditů kvality (QMS I)
Risk management klinické praxe (QMS II)
Profesionální sportovci a jejich smlouvy
Ekonomika evropských profesionálních fotbalových klubů a soutěží
Management a ekonomika sportu
Sponzoring a sportovní reklama
Lifestyle manažerů z pohledu recentní medicíny
Mezinárodní obchod / Současné problémy světové ekonomiky
Politické strany a volby v moderních demokraciích
Politické systémy moderních demokracií
Demokratický právní stát v ústavním pořádku České republiky
Efektivnost ústavního systému ČR a jeho adaptace na politický vývoj
Management poskytovatelů zdravotnických služeb
Systém veřejného zdravotního pojištění

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.