Povinně volitelné předměty

Během studia pořádáme každý víkend tematická setkání s lektory, dále jen (TS), a to ze všech předmětů, je-li na TS přihlášen alespoň jeden student. Díky tomu máte možnost během studia u nás navštívit libovolné množství TS. Účast na jakémkoliv TS je pro studenty samozřejmě bezplatná a je v rámci studia zdarma. Termíny všech TS jsou Vám zasílány dopředu e-mailem. Pokud si tedy chcete ze studia odnést opravdu maximum, můžete využít možnosti navštěvovat libovolný počet tematických setkání. Tento benefit je ideálním důvodem, proč začít studovat právě u nás.

*Studenti si mohou z nabízených povinně volitelných předmětů vybrat jakýkoli předmět, který není součástí hlavní nabídky ke zvolenému programu.

Až 45 předmětů
Navštívit můžete všechny
Součástí studia

Ostatní/předměty se specializací

Název předmětu
Metodologie závěrečné práce
Ekonomické teorie
Realitní trh a obchodování s nemovitostmi
Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů
Právní vztahy k nemovitostem
Motivace a odměňování ve finančním poradenství a pojišťovnictví
Kvalita péče ve zdravotnictví
Farmaceutické právo
Medicínské právo
Mezinárodní obchod
Současné problémy světové ekonomiky
Mezinárodní vztahy
Lidská práva a svobody v EU
Evropská veřejná správa
Dějiny a současnost diplomacie
Organizace veřejné správy
Daňová optimalizace
Podnikání v pojišťovnictví
Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
Financování školy
Dějiny a současnost diplomacie
Správní řízení v praxi ředitele
Společné vzdělávání
Organizace školy a pedagogického procesu
Povinnosti správců a zpracovatelů dle GDPR
Kultura mluveného projevu
Praktická dílna II: Práce ve studiu, trénink a nácvik manažerského vystupování na mikrofon a před kamerou
Správa dokumentů (Document Management Systém)
Řízení dokumentace a auditů kvality (QMS I)
Risk management klinické praxe (QMS II)
Profesionální sportovci a jejich smlouvy
Management a ekonomika sportu
Sponzoring a sportovní reklama
Politické strany a volby v moderních demokraciích
Politické systémy moderních demokracií
Demokratický právní stát v ústavním pořádku České republiky
Efektivnost ústavního systému ČR a jeho adaptace na politický vývoj
Management poskytovatelů zdravotnických služeb
Systém veřejného zdravotního pojištění

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.