prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Vystudoval Filozofickou fakultu UK. Před rokem 1989 vycházely jeho filozofické i jiné odborné práce v samizdatu nebo v zahraničí. Po roce 1989 působil jako univerzitní profesor a jako člen Akademie věd. je autorem řady monografií a odborných článků. Od roku 2010 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a od roku 2013 na European Business School SE, kde vyučuje předměty Evropská unie a lidská práva v EU v programu MBA Mezinárodní vztahy.a evropská studia.

Přehrát video

Na ÚPPV a EBS vyučuje předměty se zaměřením na Evropskou unii a politickou filosofii. Vystudoval Filosofickou fakultu University Karlovy, kde získal titul doktora filosofie.

V období normalizace nesměl pracovat v oboru filosofie. Publikoval v zahraničí a v samizdatech. Na ústavu pro jazyk český ČSAV získal titul CSc. v oboru obecná jazykověda.

Po r. 1989 se habilitoval v oboru filosofie a po absolvování profesorského řízení získal titul profesora filosofie. Je členem oborové rady oboru filosofie na Katedře filosofie OU a řešitelem výzkumného tématu Filosofické reflexe organizace státní moci v rámci Strategie 21 - Špičkový výzkum ve veřejném zájmu na AV ČR.

Vědecký pracovník, vysokoškolský profesor. Publikuje odborné články a statě v odborných časopisech a sbornících, je autorem dvou zahraničních publikací, v ČR vydal tři knihy se zaměřením na politickou filosofii, publikuje články v denním, resp. elektronickém tisku.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.