JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, s udělením titulu doktor práv. Absolvoval postgraduální studium na právnické fakultě ZČU Plzeň, kde získal titul Ph.D. v oboru občanské právo. V právní praxi působí jako advokát, jeho specializací je občanské právo, zejména právo nemovitostí.  Od roku 2016 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje v rámci profesního programu MBA Real Estate, jehož je též garantem.

Přehrát video

Od roku 1996 působí jako advokát zapsaný v České advokátní komoře. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. V roce 2016 se stal odborným asistentem na katedře Občanského a pracovního práva Fakulty právních a správních studií VŠFS.

Publikuje odborné články v právnických periodikách, je autorem monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautorem vysokoškolských učebnic Raban, P. et al. Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva a Raban, P. et al. Občanské právo hmotné. Závazkové právo.

Od roku 2013 působí jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a na European Business School SE, kde vyučuje předměty Právní vztahy k nemovitostem a Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostorů.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.