Zákoník práce

web.back_to_offer
100 Kč s DPH 70 Kč s DPH* *pro studenty UPPV

Publikace obsahuje celé a úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů, který je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zamě- stnanci a zaměstnavateli. Skládá se ze čtrnácti částí a postupně se (§ 1 až § 29) věnuje vymezení pracovněprávních vztahů a zákazu diskriminace, dále (§ 30 až § 73a) vzniku a ukončení pracovního poměru, (§ 74 až § 77) dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, (§ 78 až § 100) pracovní době a době odpočinku, (§ 101 až § 108) bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, (§ 109 až § 150) odměňování za práci, (§ 151 až § 190) náhradě výdajů spojených s výkonem práce, (§ 191 až § 210) překážkám v práci, (§ 211 až § 223) dovolené, (§ 224 až § 247) péči o zaměstnance, (§ 248 až § 275) náhradám škody, (§ 276 až § 299) odborové organizaci a radě zaměstnanců, (§ 300 až § 363) společným ustanovením, jako jsou mzdová a platová práva a nakonec (§ 364 až § 394) přechodným ustanovením. V příloze jsou pak uvedeny charakteristiky platových tříd.

Nakladatel: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., a European Business School SE
ISBN: 978-80-87974-02-5.
Popis: 1× kniha, brožovaná, 112 stran, 15 × 23 cm, česky
Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.