Kompendium finančního managementu

web.back_to_offer
230 Kč s DPH 160 Kč s DPH* *pro studenty UPPV

Finanční management podniku patří k nadmíru důležitým činnostem, kterými se musí vedení společnosti zabývat, má-li společnost prosperovat. Předkládaná monografie nabízí přehledný pohled do oblasti financování různých finančních podniků, získávání potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů, investování, tj. umisťování peněz do různých forem nepeněžního hmotného i nehmotného majetku, jakož i do ekonomického řízení provozní výkonnosti podniku či rozhodování o výsledku hospodaření, především o rozdělování. Autor prezentuje jako hlavní cíl finančního řízení podniku maximalizaci tržní hodnoty firmy pro její vlastníky.

Nakladatel: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., a European Business School SE
ISBN: 978-80-87974-12-4.
Popis: 1× kniha, brožovaná, 123 stran, 15 × 23 cm, česky
Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.