Daňová optimalizace

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA

Od roku 2011 působí jako lektor Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE, kde vyučuje modul Daňová optimalizace v programech LLM a MBA.

Cílem tohoto modulu je seznámení s problematikou možnosti provádění daňové optimalizace v podnikání v souladu se zákonem a v jeho rámci, zejména ve vazbě na daňové povinnosti, vyplývající ze zákona o daních z příjmů. Záměrem zde není dosáhnout komplexní informace o obsahu daňových zákonů. Výběrovým způsobem témat by měl student získat ucelený přehled o tom, v kterých případech a jakým způsobem lze v rámci platných právních předpisů optimalizovat vlastní daňovou povinnost podnikatele a v této souvislosti také získat informaci o principielních rozdílech zdanění ve vztahu k různým formám podnikatelských uskupení. Problematika je zaměřena na vybrané situace, jež jsou upraveny hmotněprávními zákonnými předpisy a jež mohou být využity jak osobami samostatně výdělečně činnými, tak podnikajícími právnickými osobami, nebo také klasicky obchodními společnostmi. 

Obsah modulu:

Pozornost věnujte zejména následujícím problémům: co lze chápat pod pojmem daňová optimalizace, jaká je právní úprava daní z příjmů, jaký je princip stanovení základu daně z příjmů OSVČ, co znamená daň stanovená paušální částkou, jaké jsou její výhody a nevýhody a koho se týká, co znamená, že daňové výdaje jsou stanovené procentem z příjmů a koho se tento způsob může týkat, daňový režim sdružení bez právní subjektivity – co a jak lze rozdělit, zdanění osoby samostatně výdělečně činné – společníka veřejné obchodní společnosti, zdanění osoby samostatně výdělečně činné – komplementáře komanditní společnosti, zdanění při převodu nemovitých a movitých věci a cenných papírů, daňový režim při převodu účasti na společnostech a družstvu, daňové důsledky ukončení účasti na společnosti, převod jmění nebo vypořádání, jednorázové odškodnění budoucích nároků, co je a co není předmětem daně z příjmů právnických osob, princip zdanění veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, akciové společnosti, evropského hospodářského zájmového sdružení, evropské společnosti a evropské družstevní společnosti.

Dále se zaměříme na pojmy jako rezervy a opravné položky k pohledávkám, postoupení pohledávek, smluvní pokuty a penále, specifické případy daňových výdajů – příspěvky právnickým osobám, odstupné za uvolnění bytu, pokuty a úroky, výdaje na slevové karty, výdaje vynaložené ve společenském zájmu, škody a manka, likvidace nepotřebných zásob, daňový režim výdajů za reprezentaci a dary, odpočet ztráty z předchozích období a aplikace snížení základu daně, obecné principy daně zaplacené v zahraničí, principy vyloučení dvojího zdanění, způsoby odepisování hmotného i nehmotného majetku, obecné principy akcií, pozbytí akcií prodejem, převodem, ztrátou a související daňový režim. 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.