Management změn

Ing. Libor Friedel, MBA

Garant programu MBA strategický management
Přehrát video

ID: MNG-14-10-414

Anotace k předmětu

Někdy se říká, že implementovat strategii je v podstatě o umění zvládnout změny (protože změna je život a život je změna). Zvládání změn opravdu patří do třetí fáze modelu AFI (Analýza, Formulace, Implementace), obecného přístupu k procesu strategického řízení. S fenoménem změny se v osobních i pracovních rolích setkáváme neustále. Zejména v manažerském světě je důležité, abychom my ovládali změnu a ne, aby změna ovládala nás. Cílem procesu managementu změn je efektivně se dobrat novému/změněnému stavu, situaci, úrovně výkonnosti apod. K tomu je dobré uvědomit si, co to změna vlastně je, co s ní souvisí, jaké možnosti máme i to, že kromě procesu ve „vnějším světě“ s odehrávají i procesy, spojené se změnou, které ovlivňují naši psychiku, emoce a vnímání přínosů změny.

Velmi univerzální model a postup, vycházející z dlouholetého zkoumání chyb a omylů během zvládání změny, nastiňuje ve své celoživotní práci John Kotter. Týká se 8 fází, které lze uplatnit v organizačním životě. Kromě kontextu je právě těchto 8 fází s podrobnostmi a doplňky tématem tohoto předmětu. Také v tomto případě nabízí modul základní přehled, doplněný o další řadu článků na blogu ÚPPV či EBS.

 

Obsah předmětu

Obsah předmětu je zaměřen na poskytnutí přehledu a porozumění základů a vybraných perspektiv v procesu zvládání změny, v souvislosti (nejen) s procesem strategického managementu a tvorby vize (což jsou další moduly, které jsou součástí strategických modulů.

První část modulu zmiňuje vybrané definice, popisy, „škatulky“ změn a některé z jednoduchých přístupů, principů a rámců obecného řízení změn a jejich popisu. Druhá část modulu se věnuje 8 fázím transformace a managementu změn podle Johna Kottera, od vyvolání pocitu naléhavosti vůči změně, až po ukotvení ve firemní/organizační kultuře. Tam kde je to možné, poukazuje diskuse na koncepty, probírané v dalších modulech, týkajících se strategického managementu.

Upozorněni budete i na doplňkové články na blogu ÚPPV, EBS a blogu lektora k tématice zvládání změny, jimž není během tohoto modulu z časových důvodů věnována detailní pozornost.

 

Cíl předmětu

Měli byste porozumět rozdílům mezi transakční a transformační změnou, uvědomit si škálu perspektiv, k nimž lze ke zvládání změny osobně i manažersky přistupovat a být schopni zvolit a aplikovat vhodné přístupy v osobním či organizačním životě, v návaznosti na proces implementace strategie nebo v rámci jiných změn. Cílem je také získat přehled o Kotterově přístupu, na jehož základě a po doplnění o detailnější znalosti díky studiu literatury, budete efektivně schopni navrhnout, naplánovat realizovat či vyhodnotit významnější změny. Pro praxi samozřejmě je možné vybrat i jiné přístupy k managementu změn. Základní poznání Vám zprostředkuje tento předmět.  

Budete také inspirováni k zamyšlení, popř. využití konceptů a modelů vůči vlastní zvažované či zamyšlené změně podle skladby účastníků během tematického setkání atd. Vše tak, aby naučené bylo možné dále (v případě zájmu) využít a rozvinout v praxi a pro přípravu seminární či závěrečné disertační práce.

 

Struktura předmětu

Strategický management – AFI model

Poznámky k managementu změn

(Krize COVID-19 a změna)

Není změna jako změna, typologie změn

Manažerské páky pro zvládání změny

Naše 4 možnosti

Údolí beznaděje – slzavé údolí, s nímž je třeba počítat

Strategie změny

Reakce na změnu a odpor ke změně

8 chyb v procesu změny

8 kroků ke změně – model Johna Kottera (včetně role vize)

 

Literatura

COOK, Sarah, Macaulay, Steve. Change Management Excellence: Using the Four Intelligences for Successful Organizational Change. London: Kogan Page, 2004. 224 s. ISBN 0-7494-4033-3.

COVEY, R. Stephen. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7261-15-0.

DILTS, Robert. Changing Belief Systems with Neurolinguistic Programming. Capitola: Meta Publications, 1990. 221 s. ISBN 978-0-91-699024-4.

KOTTER, John, P., COHEN, Dan, S. Srdce změny. Skutečné příběhy o tom, jak lidé mění své organizace. Praha: Management Press, 2000. 190 s. ISBN 80-7261-015-5.

KOTTER, John, P. Náš ledovec se rozpouští. Připravte se na změny a úspěch za jakýchkoliv podmínek. Hodkovičky: Pragma, 2008. 155 s. ISBN 978-80-7349-100-0.

KOTTER, John, P. Vědomí naléhavosti. První a nejdůležitější krok realizace změny. Praha: Management Press, 2009. 221 s. ISBN 978-80-7261-193-5.

KOTTER, John, P. Přidejte na rychlosti. 8 urychlovačů transformace vaší firmy v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press, 2015. 147 s. ISBN 978-80-7261-301-4.

KOTTER, John, P. Vedení procesu změny. 8 kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press, 2015. 228 s. ISBN 978-80-7261-314-4.

PATON, Robert, A., McCALMAN, James. Change Management: A Guide to Effective Implementation. 3. vyd. London, Sage Publications, 2008. 440 s. ISBN 978-1-4129-1220-4.

SPRENGER, Reinhard, K. Rozhodnutí je na tobě. Cesty z každodenní nespokojenosti. Praha: Grada Publishing, 2013. 205 s. ISBN 978-80-247-4565-7.

STROSS, Rudolf. Umění změny. Po malých krocích k velkým změnám v profesním i osobním životě. Praha: Portál, 2011. 310 s. ISBN 978-80-262-0028-4.

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.