Politický marketing

Karel Křivan

Lektor na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Business School SE
Přehrát video

ID: MKT-03-20-503

„Každá bitva je rozhodnuta ještě než je vybojovaná.“ Mistr Sun

Anotace předmětu

Politický marketing je fenoménem posledních let. Nejen u nás. Ovlivňuje způsob, jakým si vybíráme svoje zástupce, ale také naše každodenní rozhodování. Má velký vliv na komunikaci firem i jednotlivců. To proto, že se časově neomezuje časově pouze na dobu trvání politických kampaní a obsahově na prosazení kandidáta či strany. Vláda, instituce, politici komunikují dnes prakticky nepřetržitě. Tím nastolují témata, která přejímají i nepolitické subjekty. Politický marketing tak svým vlivem vytváří modely komunikace značek, produktů, firem.  Budeme se učit, proč jak politický marketing funguje a jak využít jeho metody i obsah v marketingové praxi.

 

Obsah předmětu

Budeme se věnovat úspěšným strategiím politického marketingu. Probereme důvody, proč byly vítězné a naopak kde udělali chyby poražení. Přesvědčíme se, jak metody i způsob tvorby obsahu politických kampaní měl pak vliv na marketingovou komunikaci obecně. Ukážeme si, kde a proč se inspirovat. Řekneme si, jak techniky politických kampaní působí na chování veřejnosti, najdeme to, co ty úspěšné spojuje. Poznáme myšlení těch, kteří stojí za vítěznými marketingovými strategiemi.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je naučit se orientovat v metodách, mechanismech a způsobech komunikace těch, kteří ovlivňují způsoby našeho rozhodování.  Ukážeme si, jak se změnila komunikace lídrů směrem k médiím i veřejnosti celkově. Naučíme se vytvářet vlastní obsah svých sdělení tak, abychom přežili nepřízeň prostředníků, například médií. Získáme přehled o způsobech, jak reagovat jako firma či značka na tlak politického marketingu, jak mu nepodlehnout či naopak jak ho ovlivnit. Naučíme se být tvůrcem veřejného mínění v digitální době.

 

Struktura předmětu

Prostředky politického marketingu

Tvorba strategie veřejné kampaně

Tvorba klíčových sdělení a jejich vizualizace

Sktruktura týmů politické komunikace

Nástroje marketingové komunikace s veřejností

Sociální sítě – jak rozhodují volební kampaně

Strategie komunikace s médii v digitální době

Krizová komunikace – vteřiny rozhodnutí

Nečisté praktiky a fake news politických kampaní

Kdo a proč je vítězný charakter

 

Literatura:

RAMONET, I.: Tyranie médií, Nakladatelství Mladá fronta 2003

Twitterové účty: Donald Trump, Michal Sirový

Facebook: Andrej Babiš

Filmy: Vrtěti psem / Brexit

 

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.