Strategický management

Ing. Libor Friedel, MBA

Garant programu MBA strategický management

Obecně o modulu:

Strategie je komplexní téma. Navíc v žádném případě neexistuje „jediná a nejlepší cesta“ jak řídit strategickou změnu, a ani žádná jednoduchá technika nebo model nemůže poskytnout správnou odpověď vztahující se k tomu, co by organizace měla dělat. Naopak, manažeři jako tvůrci strategie mohou (a měli by) využívat řadu teorií a koncepcí, které jsou k dispozici a adaptovat je na vlastní situaci a okolnosti firem a organizací, které řídí. Proto je důležité, aby manažeři neustále rozvíjeli svou schopnost strategicky myslet.

Lze říci, že strategie, které vyhovovaly „včera“, nemusí již „dnes“ být tou nejlepší, natož „zítra“, kdy se „včerejší“ strategie mohou stát zcela nevhodnými a nevyhovujícími. V posledních dvou dekádách 20. století i v první dekádě 21. století se objevilo mnoho nových výzev. Neposkytují černobílou odpověď. Místo toho pro organizace, podniky a manažery představují často dilemata a paradoxy.

Cíl modulu:

Cílem tohoto modulu  je seznámit posluchače a naučit je implementovat do své praxe následující nástroje strategického řízení: Strategie, Strategická hierarchie, Školy strategie, Model 5P, Strategický výběr, Identifikace možností volby, Zhodnocení variant, Strategické možnosti volby, Konsolidace,  Průnik na trh, Rozvoj výrobku, Rozvoj trhu, Diverzifikace,  - má více významů. V tomto kontextu diverzifikace znamená paralelní strategický vývoj Rozšíření oblastí trhů a výrobků prostřednictvím využití současných klíčových způsobilostí, Vytvoření nových trhů prostřednictvím současných klíčových způsobilostí, Získání nových schopností za účelem vytvoření nových trhů a výrobků. Výběr strategie, implementace strategie, návrh organizační struktury, balanced scorecard. Balanced Scorecard (BSC),

Obsah modulu:

Proveďte na příkladu (nejlépe vlastním) rozbor strategické hierarchie. Vezměte v úvahu určitou „výseč“ strategie organizace a uveďte a zdůvodněte její návaznost směrem „nahoru“ i „dolů“ v hierarchii firmy, podle toho, zda půjde o „výseč“ korporátní, podnikové, funkční nebo provozní strategie. Vezměte v úvahu strategii Vaší organizace a rozeberte ji z pohledu jednotlivých „strategických škol“ – čím a jak reprezentuje strategie Vaší organizace jednotlivé školy. Na závěr proveďte shrnutí. Rozeberte generickou strategii vůdcovství v nákladech na příkladu Vaší organizace, pokud tuto strategii sleduje (charakteristiky, výhody, nevýhody, bariéry, výsledky, dopady vůči zákazníkům, konkurenci apod.). Rozeberte generickou strategii odlišení na příkladu Vaší organizace, pokud tuto strategii sleduje (charakteristiky, výhody, nevýhody, bariéry, výsledky, dopady vůči zákazníkům, konkurenci apod.). Rozeberte generickou ohniskovou strategii na příkladu Vaší organizace, pokud tuto strategii sleduje (charakteristiky, výhody, nevýhody, bariéry, výsledky, dopady vůči zákazníkům, konkurenci apod.). Rozeberte a zdůvodněte strategii Vaší organizace ve vztahu k Ansoffově matici „produkt/trh“, navrhněte strategické alternativy.

Rozeberte přístup a strategii Vaší organizace z hlediska její vhodnosti, přijatelnosti a proveditelnosti. Pokuste se nastínit strategii Vaší organizace z pohledu Balanced Scorecard s důrazem na finanční perspektivu a finanční cíle. Uveďte všechny čtyři perspektivy, ale zdůvodněte volbu cílů ve finanční perspektivě s vazbou na zákazníky. Pokuste se nastínit strategii Vaší organizace z pohledu Balanced Scorecard s důrazem na zákaznickou perspektivu a zákaznickou hodnotu a cíle. Uveďte všechny čtyři perspektivy, ale zdůvodněte volbu cílů ve zákaznické perspektivě s vazbou na finance a interní procesy. Pokuste se nastínit strategii Vaší organizace z pohledu Balanced Scorecard s důrazem na perspektivu interních procesů a její cíle. Uveďte všechny čtyři perspektivy, ale zdůvodněte volbu cílů v procesní perspektivě s vazbou na zákazníky a rozvoj lidí (perspektivu učení). Pokuste se nastínit strategii Vaší organizace z pohledu Balanced Scorecard s důrazem na perspektivu učení a růstu a cíle v této oblasti. Uveďte všechny čtyři perspektivy, ale zdůvodněte volbu cílů v oblasti lidí, učení, kultury organizace apod. s vazbou na interní procesy. Popište proces strategického managementu ve Vaší organizaci a uveďte výhody, limity, bariéry a závěry ve vztahu k celkovému procesu a jeho fázím, probíraným v modulech (nejde o strategickou analýzu).

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.