Systém veřejného zdravotního pojištění

Ing Karel Šatera, Ph.D., MBA

Lektor

Anotace předmětu :

Předmět poskytuje přehled o fungování systému zdravotní péče a zdravotního pojištění. Vychází z ekonomické podstaty zdravotnických služeb v návaznosti na jednotlivé systémy financování zdravotnických služeb ve světě. Analyzuje systém veřejného zdravotního pojištění v České republice, včetně role zdravotních pojišťoven jako jednoho z jeho aktérů. Rovněž zasazuje český systém do rámce EU. Předmět se rovněž zabývá složením jednotlivých příjmů a výdajů systému, se zaměřením na jednotlivé úhradové mechanizmy a další nástroje a metody řízení.

 

Obsah předmětu

Orientace v oblasti ekonomiky zdravotnictví v návaznosti na fungování systému zdravotní péče a zdravotního pojištění. Detailně analyzuje systém veřejného zdravotního pojištění, jeho jednotlivé účastníky a návaznost na ekonomické fungování zdravotního systému .

Předmět rovněž obsahuje základní znalosti navazující na fungování našeho členství v Evropské unii.

 

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit se s problematikou poskytování zdravotní péče a fungováním systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. Pochopit metody a zásady v organizaci systému, jejich význam a základní principy.

Cílem je rovněž seznámit se s návaznosti systému v České republice na fungování v rámci Evropské unie.

 

Struktura předmětu

 • Zdravotnictví, zdravotnické služby a ekonomie zdravotnictví
 • Ekonomická podstata zdravotnických služeb a zdravotnické systémy
 • Český zdravotnický systém a jeho financování
 • Veřejné zdravotní pojištění
 • Zdravotní pojišťovny
 • Zdravotnické služby v rámci Evropské unie
 • Formy vlastnictví a ekonomika poskytovatelů zdravotnických služeb

 

Literatura předmětu

 • Červinka T.:Zdravotní pojištění.Anag Olomouc, 2018.ISBN 978-80-7554-130-7
 • Šatera K,.: Zdravotní pojištění a ekonomika. UTB Zlín. 2012. ISBN 978-80-7454-135-3.
 • Šatera,K., Zdravotnické systémy, odborná kniha, Žilina, 2013.ISBN: 978-80-8154-032-5
 • Zákon č. 48/1997 Sb. „O veřejném zdravotním pojištění“, v platném znění
 • Zákon č. 592/1992 Sb. „O pojistném na veřejné zdravotní pojištění“, v platném znění
 • Zákon č. 551/1991 Sb. „O Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky“, v platném znění
 • Zákon č. 280/1992 Sb. „O resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách“, v platném znění
 • Zákon č.372/2011 Sb. „O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování“, v platném znění
 • Zákon č. 373/2011 Sb.  „O specifických zdravotních službách“, v platném znění

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.