Tradiční vs moderní Public Relations

Cíl modulu:

Tento modul si klade za cíl přinést ucelený pohled na veškeré oblasti související s Public Relations v rámci firemní a institucionální komunikační praxe.

Klíčové oblasti modulu jsou:

 • demonstrace tradičních nástrojů PR a použití moderních metod 21. Století,
 • ilustrace PR jako záměrné a kontinuální úsilí pro podporu i soulad mezi organizacemi a veřejností,
 • pomoc při řízení pověsti a vnímání značek či firem nebo při přesvědčování cílové skupiny,
 • vysvětlení metod public relations jako procesu, který zajišťuje reputaci společnosti a jejího obrazu,
 • tvorba pozitivních postojů veřejnosti skrze širší souvislosti, atd. 

 

Absolvent tohoto modulu bude schopen:

orientovat se v hlubší terminologii související s PR, sestavit strategii PR v rámci komunikační strategie firmy, plánovat a stanovovat komunikační cíle, definovat faktory ovlivňující PR strategii, určit hlavní komunikační kanály pro strategickou komunikaci v daném segmentu, optimalizovat je a měřit, analyzovat cílové publikum PR v kontextu marketingového a komunikačního mixu, zjišťovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu, posuzovat chování médií a všech stakeholderů, rozhodovat o rozpočtu včetně nákladů na personální zajištění PR, vnímat odlišnosti public relations a public affairs, komerčního a politického marketingu, posuzovat rozdíly mezi tradičními a novými metodami marketingové komunikace v rámci PR, připravit tiskovou konference, naplánovat press trip, sestavit a vydat tiskovou zprávu, efektivně vybírat média, řídit vztahy s médii a efektivně využívat dostupné zdroje a kontakty.

Obsah modulu:

 • Tisková konference a ostatní mediální akce,
 • Systém interní komunikace (interní PR),
 • Mediální analýza (průzkum, monitoring),
 • Budování vztahů s médii, veřejnou a státní správou,
 • Mediální agentura,
 • PR agentura, interní PR oddělení,
 • Tisková zpráva,
 • Tiskový mluvčí,
 • Fenomén vůdcovství,
 • Vůdcovství a řízení,
 • Strategie vedení,
 • Umění delegovat,
 • Vedení týmu,
 • Určování agendy a frekvence porad,
 • Kvalitní informovanost, předcházení zahlcení,
 • Prevence manipulace,
 • Spin doctoring,
 • Jak účinně čelit spin doctoringu,
 • Řízení kvality ve vztahu k organizaci a komunikaci,
 • Přístupy k řízení,
 • Uskutečňování a prosazování změny.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.