Bc. Michal Manďák, MBA

Studium MBA jsem plánoval již delší dobu, jen jsem se dlouho rozhodoval mezi nabízenými obory. Pracuji jako Key Account Manager pro pojištění motorových vozidel v České pojišťovně a.s. a chtěl jsem studovat obor, který bude pro mou práci opravdu přínosný.

V okamžiku, kdy jsem na Ústavu práva a právní vědy objevil obor Finanční poradenství a pojišťovnictví, byla to pro mne jasná volba. Studium naplnilo má očekávání, a to jak po obsahové, tak procesní stránce.

Lektorský sbor je tvořen odborníky z praxe, kteří své práci opravdu rozumí a dokáží získané znalosti a zkušenosti srozumitelně předávat dál.

Spolupráce se studijním oddělením a lektory byla nadstandardní. Délku a intenzitu studia mi umožnili přizpůsobit tak, aby šlo vše bezproblémově skloubit s mým pracovním i osobním životem.

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. doporučuji každému, kdo je ochoten sám do sebe investovat a kdo se chce ve svém profesním životě posunout dále.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Finanční poradenství a pojišťovnictví

Program je určen pro

obchodní zástupce, makléře

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D. MBA

Velitel výjezdové jednotky pražských hasičů, lektor vzdělávání v oboru požární ochrany, soudní znalec Absolvent programu MBA Pojišťovnictví
MBA

Ing. Kateřina Jarošová, MBA

L’Occitane Centra - Finance controller
MBA

Ing. Zuzana Věšínová, MBA

Pro studium jsem se rozhodla po tříleté praxi ve finančním poradenství. Zaujalo mě, že obsah studia perfektně korespondoval s náplní mé práce.
MBA

Ing. Daniel Pražan, MBA

Ředitel Agentury severní Morava ve spol. Kooperativa
MBA

Martin Klouček, MBA

RESPECT, a.s. – Broking Manager

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.