Mgr. Petra Vlčková, MBA

Principy Henryho Forda jsou pro mě inspirací zejména v pracovním životě. V dnešní turbulentní době plné změn je výhodné zůstat informovaným a vzdělaným. Informace můžeme získat také tím, že zůstaneme otevření novým možnostem a výzvám. 

Takovou výzvou bylo pro mě studium MBA na Ústavu práva a právní vědy. MBA Management ve zdravotnictví jsem si vybrala na základě pozitivních referencí absolventů. Obsah vzdělávacího modulu naprosto koresponduje s mým profesním zaměřením. 

Ve své desetileté praxi se věnuji oblasti řízení kvality a efektivity ve zdravotnictví pro soukromého investora v oblasti zdravotnictví v ČR. 

Po absolvování studia jsem si rozšířila vědomosti a získala mnoho cenných kontaktů. Úroveň studia je velmi profesionální, obohacující a inspirující a doporučuji všem, kteří si chtějí otevřít nové obzory ve svém oboru.

 

 

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Management ve zdravotnictví

Program je určen pro

členy TOP a středního managementu zdravotnických a sociálních zařízení

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

MUDr. Emil Charvát, MBA

Lékař a jednatel zdravotnického zařízení Rehabilitace Broumovská
MBA

MUDr. Zuzana Michnová, Ph.D., MBA

Lékařka Univerzitní nemocnice v Martině (SR)
MBA

Prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD., MBA

Proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. Vedoucí Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
MBA

PaedDr. Milena Mezlíková, MBA

RS Manager Corporation s.r.o., jednatelka společnosti

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.