Mgr. Petra Vlčková, MBA

Principy Henryho Forda jsou pro mě inspirací zejména v pracovním životě. V dnešní turbulentní době plné změn je výhodné zůstat informovaným a vzdělaným. Informace můžeme získat také tím, že zůstaneme otevření novým možnostem a výzvám. 

Takovou výzvou bylo pro mě studium MBA na Ústavu práva a právní vědy. MBA Management ve zdravotnictví jsem si vybrala na základě pozitivních referencí absolventů. Obsah vzdělávacího modulu naprosto koresponduje s mým profesním zaměřením. 

Ve své desetileté praxi se věnuji oblasti řízení kvality a efektivity ve zdravotnictví pro soukromého investora v oblasti zdravotnictví v ČR. 

Po absolvování studia jsem si rozšířila vědomosti a získala mnoho cenných kontaktů. Úroveň studia je velmi profesionální, obohacující a inspirující a doporučuji všem, kteří si chtějí otevřít nové obzory ve svém oboru.

 

 

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Management ve zdravotnictví

Program je určen pro

členy TOP a středního managementu zdravotnických a sociálních zařízení

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

MUDr. Zuzana Michnová, Ph.D., MBA

Lékařka Univerzitní nemocnice v Martině (SR)
MBA

PaedDr. Milena Mezlíková, MBA

RS Manager Corporation s.r.o., jednatelka společnosti
MBA

Prof. MUDr. Jozef Rosina, PhD., MBA

Proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. Vedoucí Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
MBA

MUDr. Emil Charvát, MBA

Lékař a jednatel zdravotnického zařízení Rehabilitace Broumovská

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.