JUDr. Pavlína Tautrman Atanasovská, MBA

Po absolutoriu magisterského studijního oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ukončeného diplomovou prací s tématem z ústavního práva, jsem se rozhodla pro prohloubení znalostí jiného odborného směru. Z tohoto důvodu jsem zvolila studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s., se zaměřením na právo obchodních korporací.

Studium splnilo vše, co jsem od něj očekávala; přimělo mě zabývat se otázkami, které jsem v rámci magisterského studia nezaznamenala, nebo se mi zdály nezásadní, dříve nabyté teoretické základy jsem obohatila o nepřeberné množství výkladů práva vycházejících z praxe a nelze opominout i seznámení se zajímavými osobnostmi z řad přednášejících i posluchačů.

Závěrečná práce, jejíž zpracování je pomyslnou korunkou nabytých znalostí, mi poslouží jako stavební kamínek pro další vzdělávání.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Commercial Law

Program je určen pro

podnikatele, manažery, vedoucí pracovníky

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Ing. Petr Vaněk, MBA

Předseda představenstva a generální ředitel HŽP a.s.
MBA

Ing. Vladimír Špůrek, MBA

SIDAT, úsek Business Development – Business Representative
MBA

Ing. Václav Pirkl, MBA

Projektování a rozvoj Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
MBA

Ing. Petra Šumná, MBA

Project Organization Management, Komerční banka, a.s.
MBA

Ing. František Laušer, MBA

Facility Manager v oblasti nemovitostí

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.