Ing. Vladimír Špůrek, MBA

Pro profesní studium MBA na Ústavu práva a právní vědy jsem se rozhodl po mnohaleté praxi v oboru informačních technologií a průmyslové automatizace. Pro osobní rozvoj je pravidelné vzdělávání v oboru i mimo něj nezbytné. Během své praxe jsem absolvoval řadu odborných školení a seminářů. Myšlenku postgraduálního studia komerčního práva na ÚPPV jsem pojal na základě pozitivních referencí svých kolegů. Při práci obchodního zástupce v oboru IT a průmyslové automatizace přicházím do styku s odborníky v oboru, kdy uplatním především technické znalosti. V rámci obchodního procesu však vedu jednání zejména se středními a top manažery zákaznických firem, pro něž jsou klíčové znalosti z oblasti řízení obchodu.  Abych mohl být v obchodím procesu rovnocenným partnerem, rozhodl jsem se prohloubit své znalosti v oblasti obchodního práva. Studijní program MBA Commercial Law svým obsahem přesně odpovídá potřebám, které v oblasti práva vyplývají z činnosti obchodního manažera. Při studiu na ÚPPV jsem v první řadě vysoce ocenil systém přednášek s lektory. Úroveň lektorů je vynikající. Jsou to jednak pedagogové působící na českých univerzitách, a dále profesionálové z praxe, především advokáti a komerční právníci. Studium je zaměřeno nejen na teoretické znalosti právní vědy, ale také na jejich využití v reálné praxi. Přednášky jsou vedeny tak, aby se studenti aktivně zapojili do diskuse a přispěli ze svého úhlu pohledu k praktickému využití získaných poznatků. Ocenil jsem také možnost zúčastňovat se i přednášek mimo můj studijní obor a tím nahlédnout také do jiných oblastí řízení obchodu, zejména do manažerských financí a vedení obchodních činností. Závěrem mohu konstatovat, že se studiem na ÚPPV jsem byl maximálně spokojen a mohu jej doporučit všem, kteří má zájem posunout se dále ve svém osobním rozvoji.

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Commercial Law

Program je určen pro

podnikatele, manažery, vedoucí pracovníky

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Ing. Petra Šumná, MBA

Project Organization Management, Komerční banka, a.s.
MBA

Ing. Václav Pirkl, MBA

Projektování a rozvoj Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
MBA

JUDr. Pavlína Tautrman Atanasovská, MBA

Ministerstvo vnitra ČR - sekce pro státní službu
MBA

Ing. František Laušer, MBA

Facility Manager v oblasti nemovitostí
MBA

Ing. Petr Vaněk, MBA

Předseda představenstva a generální ředitel HŽP a.s.

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.