Ing. Petr Fukač, MBA

„Manažerské studium MBA na Ústavu práva a právní vědy jsem si vybral z mnoha nabídek právě ze tří důvodů: Prvním z nich je vysoká kvalita lektorů, kteří jsou významnými odborníky ve svém oboru či firmě a lídry v publikační činnosti.

Druhým důvodem je možnost distančního studia, kdy je možné školu operativně sladit s náročným časovým rozvrhem manažera. Třetím důvodem je zajímavé propojení studia managementu a právní vědy na ÚPPV.

Studium Strategického managementu MBA vnímám jako další logický a vhodný krok celoživotního vzdělávání manažera, kdy jsem získal nové vědomosti v mnoha manažerských oblastech.

Podstatným přínosem studia pro mne byla také možnost konzultace a diskuse odborných otázek a problémů nejen s lektory, ale i s ostatními studenty, kteří tím, že působí v odlišných firmách, mohou mít na řešení vybraných témat odlišný a zajímavý pohled. Ústav práva a právní vědy je skutečně profesionální organizace.

Studium na ÚPPV bych rád doporučil každému, kdo chce získat hlubší poznatky a moderní znalosti v oblasti strategického managementu.“

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Strategický management

Program je určen pro

vrcholové manažery, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Milan Vaníček, MBA

Ředitel DROPAX s. r. o., jednatel Dropax Trade s. r. o., předseda dozorčí rady PALEA a.s.
MBA

Jan Řežábek, MBA

OSVČ, oblastní obchodní ředitel a vedoucí prodeje
MBA

Ing. Vladimír Sládeček, MBA

Vedoucí oddělení - Projektový controlling, Severočeské doly a.s.
MBA

Ing. Zuzana Zajičková, MBA

WBI s.r.o. - Business Solutions Director
MBA

Magdalena Procházková, MBA

O2 Czech Republic,a.s., ředitelka E2E Delivery

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.