Jan Řežábek, MBA

„Skladba profesorského sboru na ÚPPV je na vysoké úrovni a dovolím si tvrdit, že většina institucí nabízejících MBA a LL.M. programy jej tak kvalitní nemá.

Měl jsem tu čest studovat ve stejné době na ÚPPV, kdy kamarád studoval MBA na konkurenční škole.

Studoval Interactive-Online a studium bylo nesrovnatelné, zatímco na UPPV jsme byli v kontaktu s živými lektory, na oné „škole“ spočívalo studium pouze ve vyplňování testu stylem autoškola, bez možnosti mít vlastní názor. Podle mého soudu popření myšlenky MBA od A do Z. Takových „MBA-škol“ je bohužel více.

Co tím chci říci? Absolventi ÚPPV, pokud využívají přednášek a tematických setkání naplno, se opravdu něco nového mohou naučit a získané vzdělání není jen „pár písmen za jménem“, ale zkušenost nasátá díky systému studia a kvalitě přednášejících, prostě díky pojetí a přístupu samotného ÚPPV či dnes i EBS. V kostce - pochvala!“

Zobrazit všechny reference
MBA

MBA Strategický management

Program je určen pro

vrcholové manažery, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

85 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

MBA

Magdalena Procházková, MBA

O2 Czech Republic,a.s., ředitelka E2E Delivery
MBA

Ing. Vladimír Sládeček, MBA

Vedoucí oddělení - Projektový controlling, Severočeské doly a.s.
MBA

Milan Vaníček, MBA

Ředitel DROPAX s. r. o., jednatel Dropax Trade s. r. o., předseda dozorčí rady PALEA a.s.
MBA

Ing. Petr Fukač, MBA

Prokurista a marketingový ředitel společnosti JSP, s.r.o.
MBA

Ing. Zuzana Zajičková, MBA

WBI s.r.o. - Business Solutions Director

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.