Ing. Eva Gmentová, LL.M.

„Ve své práci pojišťovacího zprostředkovatele jsem se stále častěji a častěji dostávala do kontaktu s právními termíny a výkonem práva a zjišťovala jsem, že právní povědomí, které jsem získala ještě při studiu vysoké školy je již nedostatečné. Hledala jsem typ studia, který by mi pomohl otevřít další dveře a posunout mě v právním povědomí.

Tím typem studia jsou právě programy, které nabízí Ústav práv a právní vědy, a proto jsem se přihlásila ke studiu Korporátního práva. Během studia jsem se setkala s velkou profesionalitou, jak samotného Ústavu a jejich představitelů, tak jednotlivých přednášejících.

Celkově studium pro mě bylo inspirativní, objevné, poučné a pomohlo mi posunout se nejen v právním povědomí, ale i v mé profesi o úroveň výš. Zkušenosti a vědomosti, které jsem při studiu získala, již nyní denně při své profesi využívám a věřím, že mi zároveň poslouží k mému dalšímu profesnímu rozvoji. I pro můj osobní život bylo setkání s profesionály v Ústavu práva a právní vědy velkou motivací.

Pokud by se mě někdo dotázal, zda bych mu studium na Ústavu práva a právní vědy doporučila, tak řeknu bez výhrad ano.

Jak škála různorodých studijních programů, tak zástup kvalitních lektorů a v neposlední řadě vysoká odbornost a osobní přístup tajemnice Ústavu, jsou zárukou kvalitního vzdělávání dospělých.“

Zobrazit všechny reference
LL.M.

LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

LL.M.

Mgr. Klára Šperlingová, LL.M.

Krajský úřad Pardubického kraje - právník odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje
LL.M.

Ing. et Ing. Vojtěch Sadil, LL.M.

LL.M.

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
LL.M.

Ing. Marta Prachařová, LL.M.

Daňová poradkyně ve společnosti Auditor spol. s.r.o. - Členka Komory daňových poradců České republiky od roku 1999, daňová poradkyně e. č. 3278,
LL.M.

JUDr. Daniela Bendová, LL.M.

Notářský úřad JUDr. Daniela Hofmannová, notářka pro Prahu 4 - zástupkyně notářky
LL.M.

Mgr. et Mgr. Jaroslav Antoš

HR manager, Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.
LL.M.

Ing. Josef Kozler, MBA, LL.M.

Director Centre of Excellence Plzeň, ADP Employer Services Česká Republika, a.s.

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.