Mgr. et Mgr. Jaroslav Antoš

Na základě svých výborných zkušeností poskytuji velice rád osobní referenci na studium LL.M. se zaměřením na korporátní právo – správu a řízení společností. Studium jsem započal v květnu 2013 z důvodu nutnosti rozšíření mého právního vzdělání v souladu se změnami legislativy, zejména Zákonem o obchodních korporacích a Novým občanským zákoníkem ve vztahu k zodpovědnosti statutárních zástupců právnických osob.

V letech 2012 až 2014 jsem se podílel na restrukturalizaci a uzavření dvou závodů významného výrobce automobilových součástek skupiny TRW v Praze – Horních Počernicích, Podbořanech na Lounsku a Žluticích na Karlovarsku jako HR manažer a člen dozorčí rady společnosti. Studium LL.M. se zaměřením na korporátní právo – správu a řízení společností je velice prakticky orientované, studentům je umožněna návštěva přednášek dle priorit studenta, moduly na sebe velice dobře navazují. Vedení školy umožňuje flexibilně přizpůsobit intenzitu, délku a obsah studia v závislosti na potřebách a pracovním vytížení studentů.

Pedagogický sbor je na vysoké úrovni, mnozí přednášející a lektoři jsou vysokoškolsky pedagogicky činní nebo provozující advokátní praxi s bohatými zkušenostmi. Semináře jsou interaktivní, obsahují případové studie, studentům je dán prostor pro dotazy a připomínky, studenti hodnotí úroveň seminářů, na připomínky a podněty ke zlepšení je rychlá reakce. Rovněž zázemí školy je velice funkční, studijní oddělení je vstřícné a akční, komunikace mezi školou a studenty je na vysoké úrovni.

Osobně jsem velice často využil možnost návštěvy dalších seminářů a vzdělávacích akcí Ústavu práva a právní vědy a možnost vypůjčení odborné literatury z knihovny školy.

Získané vědomosti mi pomáhají i v současnosti řešit pracovní úkoly, používám je ve své každodenní praxi. Vzhledem k výše uvedenému je pro mě velkou ctí doporučit Ústav práva a právní vědy®, o.p.s., studium LL.M. i další vzdělávací programy a vzdělávací akce, kursy a semináře jak pro systematické vzdělávání a zvyšování kvalifikace, tak i pro doplnění specifických znalostí z oblastí práva, ekonomie, managementu, řízení a správy organizací.

Zobrazit všechny reference
LL.M.

LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti

Program je určen pro

vrcholové manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení

s cenou studia od

75 900 Kč

Více o programu

Ostatní reference

LL.M.

Ing. et Ing. Vojtěch Sadil, LL.M.

LL.M.

Ing. Josef Kozler, MBA, LL.M.

Director Centre of Excellence Plzeň, ADP Employer Services Česká Republika, a.s.
LL.M.

JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.

Uroderma s.r.o. - právník / ředitel
LL.M.

Mgr. Klára Šperlingová, LL.M.

Krajský úřad Pardubického kraje - právník odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje
LL.M.

Ing. Marta Prachařová, LL.M.

Daňová poradkyně ve společnosti Auditor spol. s.r.o. - Členka Komory daňových poradců České republiky od roku 1999, daňová poradkyně e. č. 3278,
LL.M.

Ing. Mgr. Bc. Josef Boček, MBA, LL.M., MSc, MPA, LL.A.

PSBLAS s.r.o. – jednatel, generální ředitel, HARASIM stavby s.r.o. – prokurista, Josef Boček s.r.o. – prokurista, Sousedé 55+ z.s. – předsedax,
LL.M.

JUDr. Petr Toman, LL.M.

Advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.