5D - Design pozitivní (organizační) změny založené na ocenění a silných stránkách

Myslíte, že lze změnu/změny v organizaci "okecat"? Nebo se z ní "vykecat"? Či se do ní naopak "vkecat"? Každopádně jeden z přístupů (nejen) ke zvládání změn je tzv. "konverzační". Organizace (podnik, firma, úřad…) je v podstatě skupinou (nositelů) sociálních dovedností. S tím je spojena řada (našich) přesvědčení o emocích, problémech, moci, strachu, "jediné pravdě" či "správné odpovědi" a dalších prvků a souvislostí. Zároveň je každá organizace živoucím lidským systémem s jazykem, představivostí, emořní energií, příběhy apod. Jsou zde i prvky kritiky (kritizování) nebo ocenění (oceňování), které s sebou pro to dobré nebo naopak horší, nese organizační (konverzační) kultura.

Program semináře

 

 

Cíl - Seznámit se s konverzačním přístupem ke změně a metodou oceňujícího zkoumání pro aktivní design změn a jejími souvislostmi, zvládnout skicu změny osobně a představit stručně  1. díl nového e-booku "Zvládání změny a 10 (vybraných) manažerských konceptů po pandemii" s prvními 5 metodami.

Hypotetickým zájmem manažerů snad je využívat i takových "měkkých" a přitom všudypřítomných faktorů pozitivně, ve prospěch organizace a její změny (organizační změny). Jedním ze způsobů je oceňující konverzace. Má co do činění s pozitivní psychologií, ale není to žádné "pozitivní myšlení" v potenciálně esoterickém smyslu slova.

Jedna z osvědčených a přínosných metodik či přístupů, které s takovým uvědoměním systematicky pracuje, je ocnující zkoumání, pro něž se vžila zkratka AI (Appreciative Inquiry). Možná není tak známá jako AI ve smyslu umělé inteligence (Artificial Intelligence). Oceňující zkoumání je přirozené, není umělé a dává dobré impulsy (i chuť a motivaci) ke změně a jejímu "nadesignování".

Snad by to nebyla ani angličtina, kdyby kolem toho nevymyslela slovní hříčka. Fáze oceňujícího zkoumání synergizují prostřednictvím 5D. Týká se to i přípravy změny. Stojí tedy za to seznámit se a pobavit o pozadí a součástech takového přístupu, který má široké uplatnění v podnicích, organizacích a třeba i v rodinách a rodinných systémech. Přijďte nabrat várku inspirace. Před webinářem bude zpřístupněn stručný pracovní sešit ke stažení.

 

Program webináře

  • Změna, změna, změna (už kolem ní byly i webináře)
  • Konverzační přístup ke změně
  • Co je to oceňující zkoumání a dotazování (AI)
  • Fáze 5D - super pro týmové koučování a workshopy
  • Tipy a další praktiky
  • Představení nového e-booku

 

Organizace a pravidla

Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.

Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.

Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).

Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

 

 

Doplňující informace

Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.

Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.

Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 

Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

 

 

Kontakty

Máte dotaz k připravovanému webináři? Neváhejte se na nás obrátit.

+420 224 247 011

cps@ustavprava.cz

 

 

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.