(Webinář) - Novinky z pracovního práva po novelizaci 2021

Webinář je zaměřen na aktuální problémy a novinky, které vyplývají z novely zákoníku práce 2021. Není zaměřen jen na tyto otázky, ale bude se zabývat i dalšími oblastmi pracovního práva, s nimiž se mohou posluchači setkat při zaměření na tento obor.

Program semináře

 • Charakter, účel a obecné pojetí novely zákoníku práce
 • Sjednání pracovní smlouvy 
 • Dovolená (výpočet podle hodin, poměrná část, převedení a krácení dovolené, dovolená v dohodě o pracovní činnosti)
 • Postavení vedoucích zaměstnanců (sjednání odvolatelnosti, rozvrh pracovní doby)
 • Změny v dohodách o práci
 • Navýšení práv nad zákoník práce
 • Home-office (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce,řešení pracovních úrazů)
 • Šikana, stres a diskriminace na pracovišti (povinnosti zaměstnavatelů)
 • Skončení pracovního poměru, nové judikáty
 • Změny v doručování písemností
 • Minimální a zaručená mzda
 • Přechod práv a povinností (prodej a pacht podniku, převedení a přemístění zaměstnavatele)
 • Srovnání novely ZP se zákonem o úřednících územních samosprávných celků (změny) – zák. č. 312/2002 Sb. 
 • Změny v dalších pracovněprávních předpisech: 
  • Zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost, sankce a pokuty)
  • Zákon o zaměstnanosti – povinnosti zaměstnavatelů
  • Aktuální judikatura
 • Diskuse, odpovědi na dotazy, včetně předložených před webinářem nebo v jeho průběhu

JUDr. Ladislav Jouza 

Držitel stříbrné a bronzové medaile prof. JUDr. Antonína rytíře Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu, nositel titulu Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva, spoluautor řady pracovně-právních předpisů, rozhodce pracovních sporů Ministerstva práce a sociálních věcí, autor mnoha publikací z oblasti pracovního práva

V roce 2017 byl jmenován členem správní rady Ústavu práva a právní vědy, o.p.s.

 

Organizace a pravidla

 • Zaslaná přihláška na webinář je závazná.
 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.