(Webinář) - Aktuální otázky ze zákoníku práce, uplatňování novely v roce 2022- praktické problémy,srovnání

Od roku 2006, kdy byl přijat nový zákoník práce, nabyla účinnosti zásadní novela č.285/2020 Sb, která zasahuje do několika oblastí: prohlubuje flexibilitu základních pracovněprávních vztahů, aniž by oslabovala ochranu postavení zaměstnance, reaguje na požadavky praxe, zejména sociálních partnerů. V plné míře se novela bude uplatňovat i v roce 2022, zejména v oblasti dovolené,práce z domova,pracovního volna apod.

Program semináře

K těmto otázkám přistupují i další problémy,, které se vyskytují v postcovidové době a je třeba je řešit. Jedná se např. o očkování zaměstnanců, testování, právní důsledky nesplnění pokynů zaměstnavatele, prodloužení otcovské dovolené,delší pracovní volno k ošetřování apod .

Velmi aktuální jsou i otázky kolem kurzarbeitu, nové úpravy minimální a zaručené mzdy, sdíleného pracovního místa apod.

Při webináři budou zodpovězeny otázky posluchačů a řešeny konkrétní problémy z pracovišť.

 

Odborný program:

 • Poznatky a problémy z dosavadní účinnosti novely zákoníku práce
 • Zásadní změny v zákoníku práce v oblastech:
  • Dovolená (výpočet podle hodin, poměrná část, převedení a krácení dovolené, dovolená v dohodě o pracovní činnosti), prodloužení dovolené)
  • Postavení vedoucích zaměstnanců (sjednání odvolatelnosti, rozvrh pracovní doby), právní jednání za zaměstnavatele, jednání bez plné moci nebo její překročení
  • Změny v dohodách o práci
  • Překážky v práci, pracovní volno, otcovská dovolená, dlouhodobé pracovní volno mimořádné pracovní volno (sick days)
  • Nová směrnice EU ke sladění rodinného a pracovního života – povinnosti zaměstnavatelů
  • Navýšení práv nad zákoník práce
  • Práce z domova, nová právní úprava (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce)
  • Šikana, stres a diskriminace na pracovišti (povinnosti zaměstnavatelů)
  • Skončení pracovního poměru, nové judikáty
  • Změny v zjišťování průměrného výdělku
  • Minimální a zaručená mzda
 • Sdílení pracovního místa
 • Delší otcovská dovolená
 • Rodičovské volno

Nová směrnice EU a novela zákoníku práce

 • Vyslání zaměstnanců do EU, občané z EU na trhu práce v ČR
 • Rovnocenná práva a nároky

Právní aktuality v postcovidové době

 • Povinnost k očkování zaměstnanců?
 • Problémy s testováním
 • Přijímání jen očkovaných zaměstnanců

 

Webinář se bude zejména zabývat problémy v souvislosti s prováděním vstupních a dalších lékařských prohlídek v období pandemie,právními důsledky odmítnutí testování, pracovním volnem v souvislosti s očkováním a s dalšími právními otázkami, jako je např. řešení náhrad při home-office, pravidly jeho sjednávání, novými pravidly kurzarbeitu (částečné nezaměstnanosti) apod.

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.