(Webinář) - Kdo nese odpovědnost aneb Novinky v Medicínském právu v době pandemie C-19

Medicínské právo vyučujeme v rámci MBA Medicínské právo je obecně oblastí, kterou vyučujeme v rámci programu MBA Management ve zdravotnictví. Naučíme Vás orientaci v soudních sporech, ve kterých se bude řešit náhrada škody na zdraví, řešení všech úkonů a jednání s pojišťovnami a jednání s osobami za škodu odpovědnými. Náhrada škody na zdraví je uplatňována nejvíce v níže popsaných oblastech.

Program semináře

Oblasti medicinského práva

 • Pracovní a služební úrazy
 • Nemoci související s povoláním
 • Pochybení zdravotnických zařízení a lékařů v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
 • Úrazy studentů ve škole nebo při sportu
 • Úrazy vzniklé v běžném životě jako např: kousnutí a útoky zvířat, smrt či poškození zdraví blízké osoby při dopravní nehodě
 • Ublížení na zdraví při páchání trestné činnosti

 

Doba pandemie a medicínské právo

V době pandemie se dostává otázka odpovědnosti v oblasti medicinského páva do popředí zájmu laické veřejnosti, tedy typicky pacientů, kteří mohli být tím, že stát preferoval léčbu C-19 na úkor jiných onemocnění znevýhodněni a mohla jim být způsobena závažná zdravotní újma.

 

Kdo nese odpovědnost?

V rámci webináře se dozvíte odpovědi na otázky:

Kdo nese trestní odpovědnost, když pacientu nebude poskytnuta zdravotní péče z důvodu zhoršené pandemické situace?

Šíření poplašné zprávy v době nouzového stavu je opravdu trestným činem?

Úplně nový přístup k Dohodě o vině a trestu pro lékaře.

Losování a/nebo odborná komise složená za akademiků zatočí kolem štěstí, nebude k dispozici dostatek kyslíkových přístrojů?

Kdo nese odpovědnost v případě vedlejších účinků očkování?

Je nutný informovaný souhlas při antigenních nebo PCR testech a při očkování?     

Odpovídá poskytovatel zdravotních služeb, pokud se v jeho prostorách nakazí pacient nebo lékař virem C-19?

Může lékař vyžadovat potvrzení, že pacient nemá příznaky C-19?

A co dříve vyslovené přání a koronavrius?

Je možné přesunout lékaře z jeho specializací na JIP?  Platí stále mlčenlivost?

Telemedícína ano či ne?

Co obsahuje nově účinný zákon o způsobech kompenzací mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami?      

Cílem webináře je provést Vás úskalími a obtížemi medicínského práva v době koronavirové pandemie. 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.