(Webinář) - Decision making

Rozhodování je jednou z nejdůležitějších činností manažera. Můžete být nejlepší expert v oboru, bez schopnosti přijmout odpovědnost a riziko spojené s rozhodováním…… zůstanete jen expertem a jako manažer selžete. V tomto webináři probereme různé modely a aspekty rozhodovacího procesu, prodiskutujeme bariéry rozhodování a jak je překonat a pomocí modelu 4 Level Thinking si probereme příklady rozhodovacích dilemat.

Program semináře

 • Význam decision makingu
 • Identifikace problému – základní podmínka úspěšného rozhodování
 • Modely decision makingu
 • Etika decision makingu
 • 4 Level Thinking
 • Řešení rozhodovacích dilemat

 

Cílová skupina

Všichni současní a budoucí manažeři, kteří chtějí být jako manažeři úspěšní.

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.