(Webinář) - Etická dilemata dnešního businesu

Etika a integrita businesu je čím dál tím větší téma v dnešním businesu. A není to jen díky legislativním normám, které zejména v rozvinutém světě etické normy stanovuje. 

Program semináře

Etika a integrita přispívá k budování brandu a pomáhá ke zvyšování reputace včetně atraktivity pro zaměstnance. V tomto webináři si probereme, co to integrita a etika vlastně je, jejich implikace na chování leadera a firmy a budeme diskutovat příklady etických dilemat dnešního businesu.

 • Integrita e etika – co to vlastně znamená?
 • Filosofický a etický rámec leadershipu
 • Etické dilema globalizace
 • Příklady dilemat dnešního businesu:
  • „Trolley case“
  • „Big short“ dilema
  • „Lookism“ dilema

 

Cílová skupina

Všíchni současní nebo budoucí business leaders

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.