(Webinář) - Lidská práva v Evropské unii / covidpas jako výjimka, anebo problém?

Rozhodování Soudního dvora Evropské unie se ve věci základních občanských a lidských práv a svobod ukazuje v mnoha směrech jako nadbytečné, neboť ochranu občanských a lidských práv saturují na národní úrovni ústavní soudy členských států, jejichž rozhodovací etalon je minimálně srovnatelný a zahrnuje v případě českého ústavního soudu i standardy Evropského soudu pro lidská práva, které do své rozhodovací praxe nezřídka přejímá. Tuto skutečnost očividně prokazují judikáty Soudního dvora EU.

Program semináře

 

Aktuální problém s polskou uhelnou těžbou pro elektrárnu Turów prokazuje, že evropská kooperace má smysl jedině jako součinnost jednotlivých evropských demokracií, vycházející z jejich autentických potřeb.  

 

Cíl webináře

Cílem webináře je ukázat, že v kontextu otázek, které v souvislosti s rozhodovací prací SDEU v oblasti občanských a lidských práv se nyní objevuje otázka ústavní legality tzv. COVID-passu, který má jeho nositeli, jimiž budou pouze lidé, kteří se nechali očkovat, garantovat vyšší míru jejich občanských a lidských práv. Jak na tuto otázku SDEU odpoví? A nebude taková odpověď v kolizi a ústavou  garantovanými občanskými a lidskými právy na území jednotlivých členských států?

COVID-pass tak způsobuje závažný problém a konflikt svobody pohybu jen pro některé se všeobecným a rovným právem na svobodu. I o tom bude tento webinář, na který Vás srdečně zveme.

Organizace a pravidla

  • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
  • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
  • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
  • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

  • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
  • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
  • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
  • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.