WEBINÁŘ: Konstruktivní feedback – pozitivní a negativní zpětná vazba (2024)

Sdělování kritiky (a výtky) pokládají manažeři za jeden z nejtěžších a nejméně oblíbených úkolů. Manažer, který zpětnou vazbu dostatečně neposkytuje, nejenže nevyužívá důležitý nástroj vnitřní motivace lidí, ale ještě jim brání v rozvoji a dobrém výkonu.

Program semináře

 

Dovednost kritiky souvisí s přirozenou sebejistotou, s manažerským uvědoměním potřeby formovat výkon nebo konkrétní chování skrze zpětnou vazbu i s dovedností komunikace a empatie. U pozitivní zpětné vazby by se mohlo zdát, že problémy nejsou. Přesto, ne vždy tomu tak je – i ocenit a pochválit tak, aby došlo k formování postoje s energetizujícím efektem, je také kus dovednosti.

V neposlední řadě je zpětná vazba zásadním krokem v běžné mezilidské komunikaci, který má vliv na porozumění a pochopení a tím na samotnou kvalitu osobního vztahu.

 

Přínosy programu:

 • Zjistíte klíčové principy efektivní zpětné vazby
 • Získáte praktické tipy a doporučení související s formováním přístupu, výkonu, s rozvojem dovedností a motivací
 • Budete vědět, jaké – často se vyskytující chyby – nedělat a proč
 • Poznáte rozdíl mezi „sendvičovou“ a „přímou“ metodou kritiky, abyste mohli zvolit vhodnou metodu pro své pracovní situace.
 • Uvědomíte zásadní důležitost zpětné vazby pro vedení lidí (i pro osobní vztahy:-)

 

Akce je doporučena:

 • Všem, kteří se podílejí na řízení výkonu nebo koordinaci práce (tedy nejen manažerům)
 • Lidem, kteří spoluprací v rámci týmů s ostatními
 • Dokonce i těm, kteří by chtěli poskytnout feedback svému nadřízenému a nastavit pro sebe jiné podmínky
 • Všem, kteří se chtějí zlepšit v této disciplíně – nejen pro profesní, ale i osobní vazby a vztahy

 

Program:

 • Proč někdy vzniká nekomfortní pocit při kritice (a jak mu předejít)
 • Zásada „objektivity“ a „podpory“
 • Jak vypadá KONSTRUKTIVNÍ zpětná vazba (a proč by měla být)
 • Postup pro formující zpětnou vazbu
 • Klíčové principy pro kritiku a pochvalu
 • Nejčastější chyby k vyvarování (a příp. dopady)

 

Doporučení lektora:

Je velký rozdíl mezi konstruktivní, objektivní, průběžnou a konkrétní zpětnou vazbou a tou, které tyto parametry chybí.  Absence či špatné využití tohoto kroku má demotivující až destruktivní charakter.


A to nejen na práci, výkon a přístup, ale hlavně na vztah. A vztah je to zásadní, na čem stojí to, aby byl vyřčený feedback (ať už kritika nebo pochvala) vůbec přijat. Můžeme to myslet sebelépe, můžeme mít ze svého pohledu jakoukoliv pravdu, pokud sdělení neproběhne přijatelnou formou pro druhého partnera, bude situace horší, než před sdělením. Přitom kvalitní feedback je silným nástrojem pro rozvoj dovedností, pro pochopení, nápravu chyb, procesů i nápravu a posílení vztahů.

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.