WEBINŘÁ: Pracovněprávní předpisy související s novelou zákoníku práce

Zákoník práce nemůže s ohledem na rozsáhlost své působnosti komplexně a detailně upravovat práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Proto v řadě ustanovení ponechává podrobnosti prováděcím a souvisejícím předpisům, které byly v současném období nebo budou aktualizovány a navazují na novelu zákoníku práce. Příslušná ustanovení ZP jsou tak konkretizována v jiné právní normě a to v nařízení vlády nebo ve vyhlášce (např. v oblasti cestovních náhrad) nebo odkazem na jiný zákon nebo předpis (např. zákon o zákazu diskriminace, o pracovnělékařské péči apod.).

Program semináře

 V semináři vysvětlíme nejdůležitější úpravy a problémy s tím spojené, k nimž došlo v tomto období. Důraz je kladen na novelu zákoníku práce 2023/2024. Součástí semináře je výklad předpisů, které ZP neprovádějí, ale patří v souvislosti se ZP do pracovněprávních předpisů.

V semináři uvedeme současný stav v realizaci obsahu úsporného balíčku vlády v pracovněprávních předpisech, včetně vlivu na personální činnost zaměstnavatelů.

 

 

 1. Legislativní aktuality v pracovněprávní oblasti
 2. Informace o současném stavu novely zákoníku práce 2023/2024 - hlavní zásady a novinky
 3. Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky – změny v pracovnělékařských službách
 4. Změny v nařízení vlády k pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí – (teplota a větrání na pracovišti, zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby, ochranné nápoje, přestávky při práci s počítačem, rizikové faktory na pracovišti apod.)
 5. Letní právní problémy na pracovišti - jejich právní řešení
 6. Nový občanský zákoník – podpůrné použití v pracovněprávních vztazích – problémy a jejich řešení
 7. Novela zákona o zaměstnanosti od 1. července 2023 (kurzarbeit, rekvalifikace a zaškolení u zaměstnavatele, agenturní zaměstnávání)

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.