WEBINÁŘ: Předpisy a povinnosti vydávané zaměstnavatelem po novele zákoníku práce

S novelou zákoníku práce se zvýšila úloha zaměstnavatele při vydávání vlastních předpisů a písemností. Na důležitosti nabyl zejména vnitřní předpis, v němž zaměstnavatel může navyšovat práva zaměstnanců, zejména v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a při práci na dálku. Řadu předpisů je ovšem zaměstnavatel povinen vydat. Účelem semináře je seznámit posluchače s těmito povinnostmi a možnostmi a současně uvést i písemnosti, které jsou spojené zejména se vznikem a skončením pracovního poměru.

Program semináře

 

Odborný program:

 • Práva a nároky v kolektivních smlouvách
  • jejich uplatňování
 • Písemnosti při skončení pracovního poměru (vzory), včetně zásadních soudních rozhodnutí
  • dohoda o skončení pracovního poměru – výpověď z pracovního poměru – okamžité zrušení
 • Předpisy (jejich význam a obsah) – se vzory
  • poskytování ochranných pracovních prostředků (povinnost k vydání zaměstnavatelem)
  • důvodům pro práci na dobu určitou
  • rozvrh pracovní doby
  • náhrada nákladů při práci na dálku
  • dohoda mezi agenturou práce a zaměstnavatelem
  • dohoda o zvýšení (prohloubení) kvalifikace
  • dohoda o pronájmu zaměstnanců
  • dohoda o používání služebního auta
 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Vnitřní předpis
  • Platnost, účinnost – určení předpisu – určení příplatků, přestávek v práci, náhrady mzdy při překážkách v práci, prodloužení dovolené – stanovení práv a nároků v dohodách o práci po novele zákoníku práce - jeho význam při práci na dálku - stanovení vyšších práv a benefitů - kontrola předpisu - stanovení podmínek pro zkrácení pracovní doby bez s nížení mzdy - jeho zrušení, vliv na práva zaměstnanců - daňové náklady
 • Písemnosti při vzniku pracovněprávního vztahu (vzory), včetně zásadních soudních rozhodnutí
  • pracovní smlouva obvyklá i formulářová (adhezní) – náležitosti – sjednání mzdového plnění- zkušební doba – další práva a povinnosti- úprava pracovní doby
  • faktická pracovní smlouva
  • dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce (obsah a vzory)
 • Písemnosti po skončení pracovního poměru
  • zápočtový list – pracovní posudek- potvrzení o zaměstnání
 • Odpovědi na dotazy

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.