WEBINÁŘ: Problémy z novely zákoníku práce a jejich řešení

Novela zákoníku práce se uplatňuje v personální praxi poměrně krátkou dobu. Přesto se již objevují problémy, na které je nutné odpovědět. Kromě toho existují otázky, které novela neřeší jednoznačně. Na webináři vysvětlíme a budeme řešit nejčastější praktické právní situace objevující se v personální praxi.

Program semináře

 

Oblast informovanosti

 • Způsob informování zaměstnanců- další informace mimo novelu zákoníku práce – důsledky nesplnění povinnosti – informace k dohodám – sankce
  

Informační povinnosti před vznikem pracovního poměru

 • Vyžadování údajů o zaměstnanci – zjišťování předpokladů pro práci – zajištění vstupní lékařské prohlídky – seznámení s bezpečnostními předpisy-
 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • Stanovení a způsob výpočtu dovolené – mzdové příplatky (práce ve svátek, noční práce, ztížené pracovní prostředí – práce v sobotu a v neděli – přestávky v práci s náhradou mzdy (odměny) – bezpečnostní přestávky – rozvrh pracovní doby – skončení dohody
 

Práce na dálku

 • Náhrada nákladů a za opotřebení vlastních prostředků – zajištění komunikace mezi pracovištěm a zaměstnancem – náhrada škody – posouzení pracovních úrazů – rozvrh pracovní doby – přestávky v práci
 

Soulad práce a rodiny

 • Úprava pracovní doby – vymezení důvodů – pečovatelská dovolená – přivýdělek při rodičovském příspěvku – návrat do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené (možnost skončení pracovního poměru)
 

Pracovní doba

 • Problémy s nepřetržitým odpočinkem – nová úprava přesčasové práce ve zdravotnictví – zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy – částečné pracovní úvazky
 

Doručování

 • Zmaření doručení – elektronické doručování – doručování do datové schránky – sdělení důvodů výpovědi v odmítnuté písemnosti
 

Význam vnitřního předpisu

 • pro nová práva a nároky po novele zákoníku práce
 

Změny v souvisejících předpisech

 • Zákon o inspekci práce – zákon o státní službě

 

WEBINÁŘ SI MŮŽETE KOUPIT ZDE

 

  

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.