WEBINÁŘ: Jaká je role prezidenta v ústavním systému ČR?

ZoomPostavení prezident ČR není ve srovnávací perspektivě z hlediska ústavně zakotvených pravomocí. neobvyklé. Nicméně tradiční autorita a prestiž spojována s prezidentským úřadem doplněná v nedávné době o přímou volbu činí prezidenta výjimečným aktérem, jehož moc zdaleka nelze vystihnout pravomocemi stanovenými ústavou a zákony.

Program semináře

 

Webinář se zaměřuje na výjimečné aspekty českého prezidenství, jeho formální pravomoci, neformální zdroje jeho autority a řadu kontroverzí a sporů, které jsou s výkonem prezidentských pravomocí spojovány. Rozbor postavení prezidenta ČR je prezentován v mezinárodní srovnávací perspektivě.

Organizace a pravidla

  • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
  • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
  • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
  • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

  • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
  • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
  • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
  • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.