WEBINÁŘ: Od silných stránek ke štěstí v práci a zpět

V návaznosti na webinář z 25.4.2024 ukázat cesty k rozvoji silných stránek a vazbu jejich využití jako faktoru při posilování štěstí, "dobrého bytí" (well-being, životní pohody) a vzkvétání a také rozšířit pojetí silných stránek v kontextu kariéry, lídrovství a rozvoje díky metodice Profilu silných stránek.

Program semináře

 

Dotknout se tématu můžete např. v článku https://www.ebschool.cz/stesti-jako-soucast-rizeni-cile-role-navyky (i následně publikovaných po zveřejnění této anotace).

 

V 1. dílu byla hlavní myšlenka jednoduchá - celý leadership může být o silných stránkách!

Charakter a jeho silné stránky v nás ovlivňují náš osobní i manažerský/zaměstnanecký život z pohledu prospívání, pohody a vzkvétání. Bohužel stres, deprese a vyhoření se staly přechodovými rituály "moderní" doby a fenoménu, který v angličtině má název "comparanoia" (paranoia z neustálého srovnávání, poměřování a porovnávání. Osobně jsem přesvědčen, že prevence netkví v jakémsi (z mého pohledu chimérickém) "work-life balance". Neurovědy a výzkumy v oblasti lidského prospívání a štěstí poukazují na pozitivní vliv silných stránek charakteru. Je třeba jen uchopit tento fenomén a vážně se jim zabývat. Nejde o náhlou módu, ale o koncept, který se filozoficky rodil celá tisíciletí a více akceleroval (v dopadech na pojetí vzdělávání) od druhé poloviny 19. století. Tak proč nepropojit tyto tradice a moderní výzkumy v koncept, který se z hlediska štěstí netýká pouze položky "life", ale také dopadu do "work". Myslím, že to není rovnováha, ale synergie a vzájemná závislost. Proto se na webináři budeme zabývat "plánem" jak pracovat se silnými stránkami a dopady do oblasti "nemanažerských" pojmů jako je štěstím vzkvétání, pohoda apod. Tam, kde organizační kultury v podnicích a firmách povětšinu zaostávají a proto vytváří bariéru mezi "life" a "work", kterou by měli snad rozlousknout "manažeři štěstí". Ale je tomu skutečně tak?

Samozřejmě pro ty, kteří chtějí silné stránky rozvíjet a vnímat šířeji než pouhý otisk charakteru, se zde nabízí i možnost (s níž jako kouč pracuji) širšího profilu a jiné metodiky. I o té bude na webináři zmínka.

V sérii dvou webinářů budeme zkoumat a odhalovat podstatu a aplikaci lídrovství založeného na silných stránkách (1. díl) a dopady silných stránek na štěstí (2. díl). V pohledu, který v našem prostředí MBA studia není obvyklý. Proto z webináře mohou inspiraci vytěžit mj. studenti programů MBA Kreativní komunikace pro manažery, MBA Psychologie v managementu, MBA Leadership, MBA Strategický management či MBA Personální management. Zveme však všechny zájemce o téma leadershipu, silných stránek, štěstí a osobního rozvoje.

 

Abyste byli více spojeni s tématem, doporučuji vám "test" silných stránek. V češtině díky mé osobní iniciativě a překladu na https://forms.gle/rMKwW45gNh3PB65v6. Nejlépe, když to stihnete do 30.5.2024, abych pro vás stihl zpracovat výsledky a zaslat vám je.

 

 

Program 2. dílu webináře

 • Stručné připomenutí 1 dílu
 • Nebojte se slova "pozitivní"
 • Štěstí v osobním a organizačním životě a jeho ovlivňující faktory
 • Silné stránky, well-being a štěstí
 • Silné stránky ve vztahu k talentům, zájmům a zdrojům
 • Mentální zdraví, stres, fyzické zdraví a spokojenost se životem
  • Manažerské dopady
 • Štěstí, silné stránky a výkonnost
  • Sebejistota, rozvoj a růst, výkonnost, význam práce a spokojenost s prací
 • Manažer štěstí (?)
 • Od charakteru k naučenému chování, potenciálu a slabým stránkám, ale stále pozitivně
 • Závěrečná doporučení a tipy, vč. testu životní pohody

 

 

Organizace a pravidla

 • Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním webináře či při neúčasti bez odhlášení se poplatek nevrací. Neproběhla-li platba účastníka před konáním webináře, bude mu v tomto případě předepsáno k úhradě 100% účastnického poplatku.
 • Objednávku a účast na webináři lze převést na třetí osobu.
 • Odhlášení z webináře musí být provedeno písemnou formou (emailem).
 • Po odeslání příhlášky a zaplacení Vám pošleme odkaz na webinář, nejpozději 24 hodin před jeho konáním. 

 

Doplňující informace

 • Pořadatel webináře si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Pořadatel webináře je oprávněn změnit lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce.
 • Pořadatel webináře je dále oprávněn webinář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. 
 • Pořadatel o všech změnách webináře nebo o jeho zrušení bezodkladně informuje registrované účastníky webináře (e-mailem či telefonicky).

 

Kontakty

 

Pro studenty Ústavu práva a právní vědy je webinář zcela zdarma. Odkaz dostanou do svého e-mailu.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.