GDPR a jeho aplikace v korporacích, zejména z pohledu sdílení dat ve skupině

Ochrana osobních údajů je v současné době jedním z hlavních zájmů EU. Velkou ambicí v oblasti ochrany osobních údajů je nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabývá účinnosti 25. května 2018. Od tohoto data přinese přímo aplikovatelné nařízení nový režim ochrany osobních údajů, který ovlivní nejen fyzické, ale také právnické osoby, jejichž činnost je ovlivněna nějakým evropským prvkem (ať už se jedná o evropské sídlo, místo podnikání v EU anebo třeba jen evropské dodavatelské vztahy).

Program semináře

 • GDPR obecně
 • Osobní údaje podle GDPR
 • Možné užití a sdílení osobních údajů v rámci nadnárodních korporací
 • Zásady zpracování osobních údajů
 • Zákonnost zpracování
 • Oprávněný zájem skupiny
 • Práva subjektu údajů
 • Správce a zpracovatel
 • Předávání údajů do třetích zemí
 • Standardní doložky o ochraně údajů
 • Související režimy
 • Praktické aspekty sdílení (nejen) osobních dat ve skupině
 • Přehled aktuálních dokumentů

Zejména právnické osoby působící napříč státy (a někdy také kontinenty) se musí na nový režim ochrany osobních údajů dostatečně připravit. Jednou z klíčových otázek nadnárodních korporací je zcela nepochybně zpracovávání a sdílení (nejen) osobních údajů zaměstnanců, klientů a dalších třetích osob.

Seminář GDPR a jeho aplikace v korporacích, zejména z pohledu sdílení dat ve skupině si klade za cíl seznámit s novým režimem ochrany všechny, kdo se na sdílení dat v různých podnikatelských uskupení podílí, a dále také nastínit základní problémy, které mohou při praktickém provádění nového režimu nastat.

Seminář je určen jak podnikovým právníkům a pracovníkům Compliance a Risk oddělení, tak také společníkům, manažerům, projektantům a všem dalším, kteří v rámci nadnárodních korporací osobní data zpracovávají a jsou zapojeni do jejich následného sdílení.

K dispozici je omezený počet míst, proto je třeba se předem registrovat. Rezervaci své účasti realizujete vyplněním objednávkového formuláře. Konkrétní dotazy na seminář zodpovíme na čísle 224 247 011. Účastnický poplatek činí 2. 800,- Kč a zahrnuje podklady k semináři a občerstvení. Účastnický poplatek musí být uhrazen nejpozději 2 dny před konáním semináře na č.ú.: 232414755/0300. Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby. Na seminář přineste doklad o zaplacení přihlášky. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci. Během semináře není povoleno pořizovat audio ani videozáznam. Přihlášením na seminář dává jeho účastník souhlas s pořizováním fotodokumentace (fotografického záznamu ze semináře).

Zaslaná přihláška je závazná. V případě odhlášení v průběhu 14 dní před konáním semináře obdržíte zpět 50% účastnického poplatku. Při odhlášení 3 a méně pracovních dní před konáním semináře či při neúčasti bez odhlášení se platba nevrací. Neproběhla-li platba z Vaší strany před konáním semináře, bude Vám v prvním případě dofakturováno 50% účastnického poplatku. A ve druhém pak 100% účastnického poplatku. Objednávku lze převést na třetí osobu (na kolegu/kolegyni apod.). Odhlášení ze semináře musí být provedeno písemně nebo e-mailem).

Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu. Náklady na cestovné a ubytování v místě konání akce nejsou v ceně.

Pořadatel semináře je oprávněn změnit jeho lektora, den, čas či místo konání. V takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek vrací pouze k žádosti jeho plátce. Pořadatel semináře je dále oprávněn seminář bez náhrady zrušit, v takovém případě se již uhrazený účastnický poplatek bez dalšího vrací. Pořadatel je o všech změnách semináře nebo o jeho zrušení povinen bezodkladně informovat registrované účastníky semináře prostřednictvím kontaktů, které mu byly účastníky poskytnuty, zejména e-mailem či telefonicky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.