Prestížne štúdium MBA & LL.M.

Študujte prezenčne alebo 100% online.

Přehrát video

O nás

Rešpektovaná profesijná škola, prvá svojho druhu v ČR.

20 rokov úspešnej existencie, viac než 2100 absolventov.

Poskytuje širokú ponuku profesijných programov a špecializácií.

Všetky programy a špecializácie sa dajú študovať prezenčne alebo 100% online.

 
Máte otázku?

Školné

Základné ceny

 

od 3 390 € (79.900 Kč)

Akcia

Akčné programy

 

od 2 990 € (69.900 Kč)

Zobraziť všetky možnosti financovania

Akčné programy

  • Ponúkame Vám 7 manažerských programov v špeciálnej cenovej akcii, ktorá sa nebude opakovať.
  • Cenové zvýhodnenie sa vzťahuje na prezenčnú aj online formu štúdia.
  • Ponuka zvýhodnených programov platí iba do 30. 10. 2023.

 

 

Akčné programy - výber:

 

 

Aká je cena štúdia? - nájdete tu

  • Kompletný cenník v eurách, všetky poplatky za štúdium - nájdete TU

 

 

Časté otázky týkajúce sa priebehu štúdia

1

Môžem študovať, aj keď nemám vysokoškolské vzdelanie?

Podmienkou prijatia do ponúkaných programov, okrem programov BBA a LL.B., je ukončené vysokoškolské vzdelanie (dostačujúce je ukončené bakalárske vzdelanie). V prípade, že záujemca o štúdium nemá vysokoškolské vzdelanie, je treba doložiť jeho prax. Bude od neho vyžiadané jeho profesionálne CV a potvrdenie od súčasného zamestnávateľa. Tieto dokumenty potom prechádzajú schválením správnej rady a riaditeľom ÚPPV. V prípade ich kladného vyhodnotenia je potom vystavené Rozhodnutie o udelení výnimky na štúdium.

2

Do kedy je potrebné podať prihlášku na štúdium?

Štúdium sa začína vždy 2x ročne. V apríli a v októbri. Ak máte možnosť štúdium hradiť v jednej splátke, platí tu pravidlo, že čím skôr pred zahájením štúdia si podáte prihlášku, tým je pre vás cena výhodnejšia.

3

V akom jazyku prebieha štúdium?

Štúdium prebieha v českom jazyku. Seminárne a dizertačné práce je možné písať aj v slovenskom jazyku. Výnimkou sú programy MBA Business Development a LL.M. International Commercial Law, ktoré sú vyučované v anglickom jazyku. Seminárne a dizertačné práce k uvedeným programom sa tiež píšu v anglickom jazyku.

4

Je potrebné fyzicky navštevovať školu?

Tematické stretnutia nie sú povinné, ale účasť na nich samozrejme odporúčame. Stretnete sa tu nielen so zaujímavými lektormi, ktorí sú priamo z praxe, ale za veľmi cenné považujeme aj stretnutie so "spolužiakmi". Spoznáte tu mnoho zaujímavých ľudí z praxe a určite sa budete môcť naučiť veľa nového aj od nich.

5

Kde sú k dispozícii študijné materiály?

Materiály k štúdiu majú študenti k dispozícii v študentskej sekcii. Ku každému predmetu je tu tzv. sylabus, v ktorom sa študent dozvie, čo je obsahom a cieľom daného predmetu, je tu uvedená odporúčaná literatúra a tiež návrhy tém seminárnych prác. Ďalej je ku každému predmetu k dispozícii prezentácia, ktorú lektor používa pri výučbe.

6

Aké sú kritériá pre seminárne práce?

Rozsahy seminárnych prác sú dané podľa zvoleného programu: BBA, LL.B. 8 - 12 normostrán, MBA MSc., LL.M., MPA 10 - 16 normostrán, DBA, LL.D. 12 - 20 normostrán. Každá seminárna práca by mala mať teoretickú časť, ktorá by však mala byť v minimálnom rozsahu. Podstatnú časť seminárnej práce potom tvorí praktická časť. Každá seminárna práca by mala mať svoj cieľ a konkrétne vyústenie.

7

Ako je to s literatúrou na štúdium?

Ústav práva a právní vědy vydáva skriptá lektorov, ktorí u nás vyučujú. Máme vlastné zdroje literatúry, z ktorých sa dá čerpať. Podľa zvoleného programu dostane študent skriptá súvisiace s náplňou jeho programu a v prípade záujmu o skriptá k predmetu, ktorý nie je v jeho zvolenom programe, ich môže u nás zakúpiť zo zľavou.

8

Kedy a kde sa konajú tematické stretnutia?

Tematické stretnutia, ďalej len TS, sa konajú priamo v priestoroch Ústavu práva a právnej vedy, o.p.s. Výučba prebieha soboty a nedele, výnimočne potom piatoky.

9

Ako je štúdium zakončené?

Pokiaľ Vašu záverečnú dizertačnú prácu klasifikuje lektor ako vyhovujúcu, štúdium tým úspešne končí.

 
 

Chcem viac informácií a najlepšiu cenu štúdia

Máte ďalšie otázky týkajúce sa štúdia na Ústavu práva a pravnej vedy? Napíšte nám, naše študijné oddelenie Vám obratom odpovie, dá Vám všetky informácie o štúdiu u nás a ponúkne Vám aktuálne najlepšiu cenu a možnosť online štúdia.

Potkejte se s námi ve středu 10. 7. 2023

Vyplňte formulář a napište nám, kdy máte čas. 

Můžete si také domluvit Den otevřených dveří online prostřednictvím platformy Google Meet. (doba trvání videohovoru je přibližně 15-20 minut). Pro každého účastníka máme navíc připravený zajímavý bonus!

 

Co získáte studiem na UPPV?

Mimo manažerského vzdělání získáte na Ústavu práva a právní vědy řadu dalších výhod. Jmenovitě například možnost navštěvovat odborné webináře v ceně školného, a to i po ukončení Vašeho studia, což je benefit, který žádná jiná manažerská škola svým studentům nenabízí.

Všechny benefity studenta

Vyberte si formu studia

Nabízíme interaktivní studium s živou a online výukou, jako druhou volbu 100% online studium, které můžete zahájit kdykoliv.

Semináře a webináře ZDARMA i po ukončení studia

Posluchači se mohou nad rámec výuky účastnit zdarma odborných seminářů a webinářů, a to i po ukončení studia.

Vyšší postavení v kariérním žebříčku

Přes 80% našich absolventů potvrzuje, že po úspěšném absolvování manažerského studia MBA & LL.M získalo lepší pracovní uplatnění.

Zvýšení firemního uplatnění

Díky absolvování profesního vzdělávacího programu MBA či LL.M. získáte lepší uplatnění i v rámci firemního prostředí.

Mezinárodně uznávaný titul MBA & LL.M.

Profesí programy MBA a LL.M. jsou obecně uznávány po celém světě jako průkaz absolvovaného profesního vzdělání.

Mezinárodní certifikaci IES

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný certifikát IES , který je vydáván již od roku 1997 a za dobu své existence získal na globálním trhu velmi významnou pozici.

Největší nabídku manažerských studijních programů

Poskytujeme největší nabídku manažerských programů v ČR. Aktuálně si můžete vybrat z více něž 30 specializací.

Možnost zúčastnit se všech tematických setkání ze všech studijních programů

Nad rámec svého oboru můžete navštěvovat i přednášky z ostatních programů mimo Vaše zaměření. Zcela ZDARMA.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.