JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M.

Advokát, zakladatel Ústavu práva a právní vědy a lektor na European Business School SE

Vystudoval PF UK v Praze. Je ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Působí již 20 let jako lektor obchodního práva a rozhodčího řízení, je uznávaným advokátem, vykonává též právní praxi rozhodce. Je doktrinárně činný a je autorem více 150 oborných článků a několika monografií. Kromě Ústavu práva a právní vědy vykonává lektorskou činnost na European Business School SE. Je členem České advokátní komory, The Internatioabl Bar Assotiation a Stálé konference českého práva.

Přehrát video

Luděk Lisse vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1998), kde následně získal dva doktoráty (JUDr. 2003, Ph.D 2002). Působí jako advokát, rozhodce a ředitel Ústavu práva a právní vědy. Specializuje se na obchodní právo s důrazem na právo obchodních korporací, a dále na tuzemskou a mezinárodní arbitráž, včetně rozhodování sporů v oblasti sportu a sportovní arbitráž. V oblasti korporátního práva se specializuje na problematiku kapitálových společností a jejich statutárních orgánů.

V letech 2003-2012 působil jako vysokoškolský pedagog na několika českých vysokých školách, kde vyučoval obchodní a občanské právo, civilní proces a arbitráže. Od roku 2013 působí jako lektor a manažer jako v domovských vzdělávacích institucích výlučně v Ústavu práva a právní vědy a v European Business School SE, a to v rámci vzdělávacích programů MBA a LL.M. a dalších profesních programů. Od roku 2003 se též věnuje advokacii a rozhodčímu řízení. Ředitelem Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. je od rku 2005.

Jeho publikační činnost zahrnuje přes 150 odborných článků publikovaných v odborných právních časopisech nebo na internetových právních portálech. Vyjadřuje se rovněž k aktuálním právním kauzám pro média, např. pro Českou televizi. Je též autorem Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení (LINDE 2012) či publikace Sportovní právo: Rozhodování sporů v oblasti sportu (C. H. BECK 2020) a jedním z předních odborníků na tuto oblast v České republice.

Garant programů

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.