§ Ani lupa nepomohla

(Ze soudní síně)

Bývá zvykem, že do nového zaměstnání se nastupuje prvním dnem v měsíci. Výjimkou nebyl ani údržbář Eduard. Měl však smůlu: hned pátý den se mu přihodil pracovní úraz. S pořezaným zápěstím dostal pracovní neschopenku. Domácí léčení převzala manželka, ale překvapení připravil zaměstnavatel. V podobě modré obálky s úředním razítkem a doručením do vlastních rukou.

Z dopisu se Eduard dozvěděl, že s ním firma rozvázala pracovní poměr. Přitom se lakonicky odvolávala na zákoník práce, že v tříměsíční zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr kdykoliv písemně bez uvedení důvodů, a to i v pracovní neschopnosti.

Marné bylo Eduardovo vysvětlování ve mzdovém oddělení, aby mu alespoň zaplatili mzdu, která mu patřila. „Potřebujeme pracovníka, který nebude marod, sotva nastoupí do práce. Proto jsme rozvázali pracovní poměr ve zkušební době, neboť zákaz zrušení se na nemoc ve zkušební době nevztahuje,“ odůvodnil své rozhodnutí vedoucí personálního oddělení.

Než se Eduard s tímto pádným tvrzením smířil, šel se poradit. Výsledkem bylo jednání advokáta, který ho zastupoval při řešení právní záležitosti s oprávněným zaměstnancem podniku. Ve svém tvrzení se podnik od pravdy neodchýlil pouze v tvrzení, že je možné zrušit pracovní poměr ve zkušební době i v pracovní neschopnosti. Zákaz zrušení však platí v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti a Eduard dostal „zrušovačku“ ještě v době, kdy ho zákoník práce chránil.

Další pochybení podniku spočívalo v tom, že zkušební dobu lze podle zákoníku práce sjednat v pracovním poměru jen písemně a nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Prakticky je to hned při uzavírání pracovní smlouvy. Není možné ji do smlouvy zařazovat dodatečně. Jinak je zkušební doba neplatná.

A kdyby při jednání zkoumal podnik pracovní smlouvu uzavřenou s Eduardem třeba lupou, doložku o písemném ujednání zkušební doby by v ní nenalezli.

Nyní Eduard v podniku už zase pracuje. Jsou s ním spokojeni. Pomohlo k tomu rozhodnutí soudu, který na návrh Eduardova advokáta rozhodl, že zrušení pracovního poměru ve zkušební době bylo neplatné.
Autor příspěvku

JUDr. Ladislav Jouza

Vystudoval PF UK v Praze. Působí jako advokát, rozhodce, člen České advokátní komory, lektor a člen správní rady Ústavu práva a právní vědy, a lektor European Business School SE. Je autorem řady odborných článků zejména z oblasti pracovního práva, je poradcem MPSV pro otázky legislativy v oblasti pracovního práva. Patří mezi nestory českého pracovního práva a nejpopulárnější lektory v této oblasti.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.