Blog

Přečtěte si zajímavé příspěvky našich lektorů a spolupracovníků, kteří se pravidelně věnují vzdělávacím a publikačním aktivitám v různých oblastech. Jejich názory, analýzy a doporučení najdete na našem blogu.

Jste účastníkem správního řízení, které s vámi vede některý státní úřad, městský úřad nebo jiný správní orgán, a vám se zdá, že jeho postup není v pořádku nebo je bezdůvodně pomalý? Nebo se vám zdá, že úředník se při vyřizování vaší záležitosti k vám nechoval tak, jak měl? Pro prověření, zda byl postup úřadu ve vaší věci náležitý a chování úředníka v pořádku, vám správní řád umožňuje podat stížnost. Pro řádné uplatnění stížnosti, a tedy pro to, aby mohla být úřadem vůbec projednána, je ale potřeba splnit určité náležitosti. Kdo, kdy a jak tedy může podat stížnost na postup úřadu nebo chování úředníka?

Přečíst celý článek

Blízký východ je z hlediska mezinárodněpolitického vývoje dlouhodobě jedním z nejsledovanějších regionů světa a Stát Izrael je v dějinách moderního Blízkého východu jedním z nejvýraznějších fenoménů. Při chronologickém pohledu na izraelské dějiny se nelze vyhnout dějinám palestinským, je možné říci, že vzhledem k vleklému konfliktu jsou od moderních dějin izraelských navzájem neoddělitelné.

Přečíst celý článek

Mediace je metodou mimosoudního řešení sporů, která je v České republice právně upravena zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci, a to s účinností od 1.7.2012. Profese mediátora je tak v českém právním řádu upravena poměrně nově. Veřejnosti tak není příliš známá. Pro mnohé mediátory (zejména z řad začínajících mediátorů) je proto obtížné se prosadit a přesvědčit potenciální klienty, aby si jako mediátora vybrali právě je, popř. aby vůbec jako způsob řešení sporu zvolili mediaci. Příspěvek proto shrnuje několik možností, jak se jako mediátor propagovat a získávat klienty.

Přečíst celý článek

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.