Studium MBA. Vaše odpovědi na otázky z praxe

Programy MBA jsou určeny především lidem, kteří mají motivaci se neustále zlepšovat, růst a vyjít po kariérním schodišti do nejvyšších pater. Pokud vás během tohoto studia povedou zkušení lektoři s profesionálním přístupem, obohatí vás studium MBA nejen o titul za jménem, ale hlavně i o zcela nové, nečekané obzory.

Dokonce i dnes si stále ještě mnoho lidí klade otázku, co znamená titul MBA, jak moc člověka může posunout v kariéře a na co se toto studium orientuje.

Profesní program MBA je postgraduálním studiem, který spadá do oblasti celoživotního vzdělávání. Cílem tohoto studia je rozvoj a prohloubení manažerských dovedností a praktických zkušeností.

Uplatnění získaných znalostí v praxi
Získaný titul MBA je uváděný za jménem, doplněný diplomem či příslušným certifikátem.

Slovo praxe je zde přitom obzvláště důležité. Během studia MBA jde totiž v první řadě o to, aby byl každý student schopný uplatnit získané teoretické znalosti ze studia MBA v praxi.

Na Ústavu práva a právní vědy je na toto pamatováno a lektoři proto zakládají výuku na skutečných příkladech, reálných projektech a případových studiích.

Kdo programy MBA navštěvuje?
Vzdělávací programy MBA navštěvují především manažeři, členové managementu společností nebo úřadů, majitelé a ředitelé firem, zaměstnanci státní správy a samosprávy.

Velkou část studentů však tvoří všichni ti, kteří chtějí kariérně růst a dostat se do vrcholného vedení společnosti či posílit své pracovní postavení na trhu.

Studium MBA v českém jazyce a kombinovanou formou
Forma vzdělávání je většinou kombinovaná a svou flexibilitou přizpůsobená studiu při zaměstnání

„Když jsem přemýšlel jak posunout svůj profesní život, kde najít nové moderní přínosné postupy v řízení lidských zdrojů, hledal jsem takovou formu vzdělávání, která mi nenaruší pracovní program a zároveň mi bude opravdu prospěšná. Dále jsem hledal studium umožňující mi zamyslet se nad otázkami, které mne v mé praxi opravdu trápí a na které se mi podaří najít odpovědi i s pomocí odborných lektorů,“ říká Ing. Karel Dyntar, MBA, jednatel společnosti, Dyntar s.r.o., proč se ke studiu MBA rozhodl právě na Ústavu práva a právní vědy v Praze.

Profesně vzdělávací program MBA na Ústavu práva zahrnuje pravidelná tematická setkání z každého předmětu s lektory z prestižních univerzit, kteří konkrétní program vyučují, a samostudium s využitím interní studentské sekce, kde jsou připraveny veškeré studijní materiály. Jedním z benefitů studia tak je osobní kontakt se zkušenými lektory.

Možnost dálkového vzdělávání
Délka studia MBA je 12–14 měsíců, během nichž student absolvuje celkem 11 modulů.

Z každého modulu je posluchač povinen vyhotovit seminární práci, která je klasifikována lektorem spolu se slovním hodnocením. Studium MBA je následně ukončeno úspěšnou obhajobou disertační práce a ústní závěrečnou zkouškou.

Zájemcům o studium, pro které je Praha z důvodu velké vzdálenosti nevyhovující, nabízíme možnost studovat vybraný program dálkově.

Chcete-li se se studiem MBA blíže seznámit, rádi Vás přivítáme na dni otevřených dveří či na osobní schůzce, podrobné informace naleznete také na našich webových stránkách.
Autor příspěvku

Ing. Tereza Marková, DiS.

tajemnice a vedoucí studijního oddělení Ústav práva a právní vědy, o.p.s.

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.