Studujte program MBA a získejte konkurenční výhodu mezi realitními makléři

Chcete se stát žádaným realitním makléřem? Usnadněte si svou cestu prostřednictvím studia MBA a buďte napřed před konkurencí!

Realitní trh prochází dynamickým vývojem

Poradenství v oblasti realit a celý realitní trh v Česku prošel dynamickým vývojem, ať už se jedná o novelizace tohoto segmentu služeb, přes změny v trendech realitního investování, nákupu a prodeje bytů a dalších nemovitostí, přístupu k zákazníkům, řízení zákaznické sítě, post-péče o klienta, až po stále sofistikovanější výběr nabízených produktů.

Realitní makléř si vždy buduje referenční byznys. Projevuje zájem o své zákazníky a zajímá ho především motiv obchodu. Vzájemné vztahy jsou budovány na základě společné důvěry, která je snad nejdůležitějším prvkem k uzavření jakéhokoliv dobrého obchodu, budování dlouholeté praxe a zákaznické spokojenosti. Realitní makléř vždy poradí svému klientovi ohledně nabídkové ceny. Orientuje se, je schopný poradit i v základních daňových a právních záležitostech spojených s nemovitostmi. Aktivně vede zákazníka celým obchodním procesem a pravidelně podává zákazníkovi zpětnou vazbu ohledně obchodu.

Realitní makléři si tak musejí neustále doplňovat znalosti a získat také kreativnější přístup ke své práci. Jedním ze způsobů, jak být o krok napřed, je profesně vzdělávací studium MBA. Ústav práva a právní vědy, o.p.s. v Praze představuje obor Real Estate, který je obsahově zaměřený na rozvoj praktických obchodních dovedností při obchodování na trhu s nemovitostmi.

Proč je vhodné v současnosti studovat MBA Real Estate?

„Studium MBA je v tomto směru vynikající volbou. V relativně krátkém časovém rámci jednoho roku umožní absolventovi studia seznámit se a osvojit si nové trendy v oboru, setkat se s odborníky, s kolegy a posunout svoje znalosti daleko výše,“ zdůrazňuje ředitel Ústavu práva a právní vědy, JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA.

Realitní makléř s MBA vzděláním získá výraznou konkurenční výhodu. Jeho renomé bude působit důvěryhodněji a díky získaným znalostem může poskytnout více cenných informací svým zákazníkům. Takové služby jsou pak velmi cenné.

Jaké další výhody přináší studium MBA Real Estate?

Úspěšný absolvent obdrží kromě diplomu s uděleným titulem MBA i mezinárodní certifikát IES (International Education Society). Student již během studií na institutu získá další výhody. Během studia může navštěvovat přednášky ze všech oborů, kterých je více než 80, setkávat se s dalšími studenty z jeho i z jiných oborů, vyměňovat si vzájemné zkušenosti, navazovat kontakty a přicházet do bezprostředního kontaktu s lektory.

Kromě vytváření networkingu je studium zejména o možnosti udělat si ucelený přehled o aktuálních i dlouhodobých trendech jednotlivých odvětví. Studium je postaveno na skutečné a živé interakci mezi lektorem a studenty,“ popisuje ředitel Ústavu práva a právní vědy.

Jak vypadá průběh studia MBA v Praze?

Studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. trvá v rozmezí 12 až 14 měsíců. Studenti získají celkový přehled v oblasti obchodování a základních právních pramenů ve vztahu k nemovitostem. Vylepší si své dovednosti při obchodování na trhu s nemovitostmi a zároveň si ujasní základní právní principy obchodování s nemovitostmi v České republice a právní vztahy k nemovitostem.

Obecně bude rozvíjet měkké i tvrdé dovednosti, které jsou nezbytné při vykonávání práce realitního makléře. Zjistí, jak správně řídit obchodní jednání, získá manažerské znalosti, dozví se, jak svěřenou nemovitost vhodně spravovat, nebo se zdokonalí v osobním time managementu.

Výběr z více než 80 předmětů

Program MBA je rozdělen do tří semestrů. V prvních dvou semestrech je povinností každého studenta splnit 5 odborných modulů. V těchto semestrech si student také vybírá povinně volitelný předmět. Nabídka je velmi rozsáhlá, obsahuje více než 60 předmětů oblasti marketingu či managementu lidských zdrojů. V posledním, třetím semestru, se student věnuje Metodologii závěrečné disertační práce. V průběhu studia se studenti pravidelně setkávají pouze s kvalifikovanými odborníky z praxe.

Studium MBA je flexibilní s individuálním přístupem

Každý student získá přístup do univerzitního online programu, kde jsou k dispozici potřebné podklady pro studium. Prvotní a hlavní studijní povinností studenta MBA je vyhotovit z každého modulu seminární práci, která je následně klasifikována lektorem. Příprava k završení každého modulu probíhá prostřednictvím pravidelných konzultací a tematických setkání s vyučujícím.

Studium je zakončeno obhajobou disertační práce a ústní závěrečnou zkouškou před komisí.
Autor příspěvku

Jiří Truneček

Autor

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.