Novelizace stavebního zákona, její výhody a významné body

Novela stavebního zákona, což je jeden z nejsložitějších a zároveň nejčastěji novelizovaných  zákonů, bude účinná od 1. ledna 2018. Největší výhodou, kterou má novela přinést, má být 
praktické zjednodušení kontaktu se stavebním úřadem pro drobné stavebníky, tedy např. fyzické osoby stavící rodinný dům. Stavět rodinný dům svépomocí bude nově možné pouze na základě ohlášení, tj. bez nutnosti žádat o stavební povolení, a to bez ohledu na zastavěnou plochu (nyní je to omezeno limitem 150 metrů čtverečních). Bazén nebo skleník k rodinnému domu bude možné jednoduše umístit bez nutnosti ohlášení či povolení bez omezení rozměrů. V případě stavby týkající se bytové jednotky bude k žádosti dostačovat souhlas  společenství vlastníků jednotek jako celku, nebude nutný souhlas jednotlivých vlastníků všech ostatních bytových jednotek. Tento článek pomůže zejména těm, kteří studují nebo se chtějí věnovat studiu MBA v oboru Real Estate.

Přehled hlavních změn v roce 2018

Co se týče další velké změny, není už tak jednoznačné, zda se jedná o výhodu. Jde totiž o poměrně kontroverzní věc. Oproti současnému stavu bude po novele značně omezeno právo účasti různých zájmových spolků a ekologických organizací v územním a stavebním řízení. Tyto nevládní organizace zaměřené na ochranu životního prostředí proti novele stavebního zákona hlasitě protestují. Naopak s novelou souhlasí Hospodářská komora ČR, která zastupuje zájmy podnikatelské veřejnosti, velkých developerů a stavebníků. Podnikatelé mají za to, že vyšší efektivita a předvídatelnost stavebního řízení bude přínosem pro domácí i zahraniční investory a může urychlit růst celého sektoru stavebnictví jako jednoho z klíčových pilířů naší ekonomiky. Ekologické spolky po novele budou mít možnost zasáhnout do stavebního řízení jen v takovém případě, kdy stavba bude povinně ze zákona hodnocena v procesu posouzení vlivu na životní prostředí. Cílem je zabránit v budoucnu různým sporům a šikanóznímu jednání nebo účelovému blokování a zdržování stavebních řízení, k jakým docházelo v minulosti např. při stavbě dálnic nebo letišť. Spolek navíc musí existovat minimálně 3 roky před svým vstupem do řízení, není tedy možné pro konkrétní případ založit nové sdružení na zelené louce.

Hlavní změnou, kterou přinese novela stavebního zákona od roku 2018, je tzv. koordinované řízení. Získání stavebního povolení pro nové stavby i pro rekonstrukci těch stávajících bude nově možné v rámci jednoho řízení, které v sobě bude současně zahrnovat dnešní územní i stavební řízení, stejně tak jako proces posuzování vlivu na životní prostředí podle stejnojmenného zákona č. 100/2001 Sb., který je všeobecně známý pod zkratkou EIA (ta je odvozená z angličtiny – „Environmental Impact Assessment“). V rámci koordinovaného řízení bude vydáno i závazné stanovisko o vlivu na životní prostředí. Stavební zákon nicméně i po účinnosti této novely zachová možnost samostatného územního i stavebního řízení v dnešní podobě, tedy jinými slovy možnost volby mezi samostatnými řízeními nebo koordinovaným řízením. Je pravděpodobné, že většina velkých developerů upřednostní spíše rychlejší koordinované řízení.

Boj o novelu

Legislativní proces této novely stavebního zákona je napínaný od začátku do konce. Senát jako horní komora Parlamentu po dynamické diskusi vrátil návrh zákona do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. Poslanecká sněmovna o zákonu hlasovala znovu a odmítla pozměňovací návrhy vytvořené Senátem. Novela byla tedy schválena v původním znění. Diskutovalo se především o výše rozebraných kontroverzních změnách v neprospěch ekologických spolků. Po schválení zákona s novelou došlo k tomu, že skupina 17 senátorů předložila Ústavnímu soudu České republiky návrh na zrušení té části novely stavebního zákona, která omezuje účast veřejnosti a spolků na stavebním řízení. Bude tedy napínavé sledovat, jak Ústavní soud rozhodne a jestli tato kontroverzní část zákona nakonec vůbec bude v praxi uplatňována a tedy zda ambiciózní cíle novely – větší přehlednost a rychlost stavebních řízení - budou vůbec uskutečněny.
Autor příspěvku

Jiří Truneček

Autor

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.