Jak se akceptuje titul MBA v zahraničí?

V dnešním globalizovaném světě má pracovní trh jen minimální hranice a působení pracovníků všech oborů a pracovních pozic v zahraničí je zcela běžnou záležitostí a navíc praxí, která je výhodná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Obě strany totiž mohou těžit z kulturních odlišností, které se v rámci pracovních týmů často vhodně doplňují a vytvářejí ideální tvůrčí prostředí. Výjimkou nejsou ani vyloženě mezinárodní pracovní týmy složené z lidí mnoha národností. Současně platí, že význam studijních programů MBA pro profesní rozvoj a v důsledku i kariérní postup vedoucích pracovníků, manažerů či dalších obchodních specialistů, je uznávaný v celé řadě zemí světa a všude je považován za doklad manažerských schopností jeho nositele. Jak konkrétně se ale na MBA titul získaný v České republice nahlíží a jsou v různých zemích v přístupu k českému MBA rozdíly?

MBA – Master of Business Administration

Studijní programy MBA jsou v různých zemích posuzovány různě. Zatímco v anglosaském prostředí (především Spojené státy a Velká Británie) je MBA studium standardní formou studia vysokoškolského, v mnoha evropských zemích včetně České republiky je chápáno jako studium specializační. V obou případech jsou však MBA programy zaměřeny na rozvoj a osvojení manažerských dovedností spojených s řízením týmů a projektů či managementem zdrojů. Nedílnou součástí těchto programů je potom zvýšená pozornost věnovaná získávání praktických zkušeností v této oblasti.

Úspěšné absolvování MBA programu se v naprosté většině případů projeví v podobě efektivnějšího řízení pracovního týmu i zvýšeného zájmu potenciálních zaměstnavatelů a headhunterů. Pro zajištění kontroly nad kvalitou jednotlivých studijních programů pracují v každé zemi akreditační orgány, které akreditaci a certifikaci programům udělují takovým, které prokáží konstantní kvalitu daného produktu. Tuto roli často hrají ministerstva (v ČR např. Ministerstvo školství, ministerstvo vnitra apod.) nebo akreditační společnosti a asociace. Jak je to ale při výjezdu do zahraničí?

Mezinárodní uznávání MBA

Na mezinárodní úrovni je situace s akreditací obdobná a udělují ji nadnárodní asociace nebo vysoce prestižní národní asociace, které na základě svého postavení udělují i akreditace mezinárodní. V průběhu akreditačního procesu je hodnocena kvalita sboru vyučujících, systému výuky, výzkumné a vývojové projekty, propojení s firemní sférou a mnohé další parametry. Obecně se uznávání titulu MBA získaného v jiné zemi řídí platnou legislativou daného státu. Na úrovni konkrétních firem je nicméně přístup k MBA titulům individuální a odpovědní pracovníci na ně nahlížejí svojí vlastní optikou. Mezinárodní akreditace jim v tom jsou samozřejmě důležitým vodítkem. Titulu MBA si však v zahraničí vždy cení a považují. Jeho nositelé se vyznačují schopností aplikace moderních manažerských postupů do praxe a bývají významnou posilou pracovních týmů prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Absolventi MBA programů proto nalézají uplatnění nejen zde v České republice ale nezřídka kdy i v zahraničí.

Současný svět byznysu je ze své podstaty mezinárodní a pro každého, kdo má chuť, odvahu a schopnosti nabízí nepřeberné možnosti uplatnění, které dalece přesahují možnosti jedné jediné země. Studijní programy MBA budou svým absolventům oporou a pomocí při hledání zahraničního uplatnění, neboť zvyšují jejich postavení na trhu práce i mimo hranice domovské země. Titul MBA otevírá cestu ke skutečně zajímavému uplatnění a pokud i vy patříte do skupiny těch, komu může být prospěšný, bylo by velkou chybou tuto šanci nevyužít – Ústav práva a právní vědy.
Autor příspěvku

Jiří Truneček

Autor

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.