WEBINÁŘ ZDARMA: Písemnosti a vnitřní předpisy zaměstnavatele po novele zákoníku práce

Tento webinář Vám umožní poznat nové změny v zákoníku práce 2023, jako jsou nové minimální mzdy, změny pracovních podmínek, zákon o pracovní neschopnosti a další, webinář je pořádán v rámci obecně prospěšné činnosti Ústavu práva a právní vědy a je pro širokou veřejnost zcela ZDARMA.

Odborný program

 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Zaměření jednotlivých oblastí po novelách zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů
 • Vznik pracovněprávního vztahu:
 • Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • Dohoda o příslibu zaměstnání
 • Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování preventivní péče
 • Smlouva home – office (práce z domova a práce na dálku)
 • Adhezní pracovní smlouva
 • Změna a skončení pracovního poměru:
 • Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení)
 • Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru
 • Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců:
 • Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem
 • Dohoda mezi agenturou a uživatelem
 • Pokyn k práci pro zaměstnance
 • Pracovní doba a dovolená:
 • Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby
 • Konto pracovní doby, úprava pracovní doby
 • Určení nástupu dovolené, písemnosti ke krácení dovolené po novele ZP 2020
 • Vzor ke sdílenému pracovnímu místu
 • Písemnosti v oblasti mezd a platů – mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny
 • Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku – započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku, smluvní pokuta, promlčení nároků a jejich zánik, zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci, bezdůvodné obohacení
 • Úprava zaměstnaneckých výhod (benefitů)
 • Ostatní:
 • Dohoda o zvýšení kvalifikace
 • Dohoda o (hmotné) odpovědnosti
 • Dohoda o svěřených předmětech
 • Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem nového zákoníku práce
 • Vzory předpisů:
 • Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou)
 • Kolektivní smlouva
 • Pracovní řád
 • Organizační řád
 • Předpisy k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd, ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného, zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek
 • Příklady vzorových smluv, dohod a písemností
 • Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

 

Souhrn:

 • Datum konání webináře: 11. 5. 2023 (čtvrtek), od 18:00 do 20:00
 • Platforma: ZOOM
 • Lektor: JUDr. Ladislav Jouza
 • Cena: ZDARMA 

 

 

Přihlášení na webinář: 

(pro lepší zobrazení na PC klikňete ZDE)

 
Autor příspěvku

Martin Vršecký

Detail autora

Odebírejte novinky emailem

Získávejte pravidelně obsah našeho blogu do své emailové schránky.

Ceny studijních programů uvedené na webu jsou bez DPH.